Privacy policy


1. Privacy
De Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie respecteert de privacy van haar online bezoekers. FNOI verzamelt geen persoonsgegevens, tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een formulier of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker FNOI toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan en te gebruiken voor het verlenen van aangevraagde informatie en diensten en voor deelname aan vergaderingen en evenementen. Persoonsgegevens die tijdens een bezoek aan deze website worden verstrekt aan FNOI kunnen in een bestand worden verzameld en opgeslagen. Verwerking van persoonsgegevens vindt louter plaats indien dit verenigbaar is met het doel van de verzameling van persoonsgegevens zoals hieronder is weergegeven.


1.1 Wat doet FNOI met uw gegevens?
Als u vrijwillig uw gegevens ter beschikking stelt met als doel op de hoogte te worden gehouden van bepaalde informatie en/of activiteiten van FNOI, dan zullen de gegevens die u ter beschikking stelt slechts voor dit doel gebruikt worden.

 Uw gegevens worden gebruikt:

  • voor onze ledenadministratie, en/of
  • om u op de hoogte te houden van interessante en relevante informatie en het aanbieden van onze services conform de doelstelling van onze vereniging.

De verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit laatste behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Als vereniging zijnde streven wij geen commerciële doeleinden na, derhalve worden uw persoonsgegevens hier niet voor gebruikt.


1.2 Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies en van trackingsoftware om inzicht te krijgen hoe bezoekers de website gebruiken. Deze software wordt geleverd door Google Analytics die cookies gebruikt om bezoekersgebruik bij te houden. De software zal geen persoonlijke informatie opslaan, bewaren of verzamelen. Voor meer informatie kunt u het privacy beleid van Google hier lezen: http://www.google.com/privacy.html  


1.3 Bewaartermijn persoonsgegevens
FNOI bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

FNOI heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is FNOI vrijgesteld van aanmelding van gegevensbestanden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


2 Uw rechten
U kunt uw persoonsgegevens opvragen en u hebt recht om de gegevens te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. Neem voor nadere informatie contact op met het secretariaat van de vereniging FNOI per e-mail via mail@fnoi.nl.

Als u wilt weten welke van uw persoonsgegevens de FNOI verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen door een brief te sturen naar: FNOI, Postbus 85612, 2508 CH Den Haag.

Gepubliceerd op:   1 mei 2018 31879 x bekeken