Privacy policy

1. Privacy

FNOI respecteert de privacy van bezoekers, zowel leden als niet-leden van de Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie, van deze website. Persoonsgegevens die tijdens een bezoek aan deze website worden verstrekt aan de FNOI, kunnen in een bestand worden verzameld en opgeslagen. Verwerking van persoonsgegevens vindt louter plaats indien dit verenigbaar is met het doel van de verzameling van persoonsgegevens zoals hieronder is weergegeven.

1.1 Wat doet FNOI met uw gegevens?

Als u vrijwillig uw gegevens ter beschikking stelt met als doel op de hoogte te worden gehouden van bepaalde informatie en/of activiteiten van FNOI, dan zullen de gegevens die u ter beschikking stelt slechts voor dit doel gebruikt worden.

Uw gegevens worden gebruikt:

  • voor onze ledenadministratie, en/of
  • om u op de hoogte te houden van interessante en relevante informatie en het aanbieden van onze services conform de doelstelling van onze vereniging.

De verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit laatste behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

FNOI heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en artikel 3 van het Vrijstellingsbesluit is FNOI vrijgesteld van aanmelding van gegevensbestanden bij het College bescherming persoonsgegevens.

1.2 Uw rechten

U kunt uw persoonsgegevens opvragen en u hebt recht om de gegevens te corrigeren of te laten verwijderen. Neem voor nadere informatie contact op met het secretariaat van de vereniging FNOI, telefoonnummer 070-3123915 of e-mail naar mail@fnoi.nl.

Indien u geen prijs stelt op het toezenden van informatie of diensten die wij bieden, kunt u dat ons laten weten door een brief te sturen naar: FNOI-secretariaat , Postbus 85612, 2508 CH Den Haag.

Gepubliceerd op:  17 januari 2013 9022 x bekeken