Zoek resultaten

82 resultaten gevonden voor "OPK"

Erkenningsregeling OPK

Certificeringsregelingen OPK en CA+ aan bod

In het laatste VPGI Nieuws, het magazine van de VPGI, certificeringsinstelling voor de FNOI, wordt uitgebreid aandacht besteed aan de certficeringsregelingen in de sector.

Papierrecycling

Certificering

Hoe recyclen we papier?

Pers

Lid worden

8. Wat houdt certificering in?

FNOI branche RI&E inclusief Covid-19 module erkend

Bedrijven zijn verplicht om een Covid-19 module op te nemen in de RI&E. De FNOI heeft een Covid-19 module toegevoegd aan de Risico Inventarisatie en - Evaluatie (RI&E) voor de papierrecyclingbranche.

Over FNOI

Oudpapierbranche staat voor grootste uitdaging sinds jaren negentig

De internationale marktprijzen voor karton zijn momenteel niet meer voldoende om de kosten van inzameling en recycling ervan af te dekken. Ook wordt de afzet steeds lastiger. Dat is de pijnlijke conclusie die op basis van de huidige marktsituatie moet worden getrokken en de vooruitzichten op de korte termijn zijn weinig hoopvol. De oorzaak is China.

Chinese importrestricties begin van het eind van de lineaire economie!?

Sinds begin jaren ’90 hebben de vooruitzichten voor de oudpapiermarkt er niet zo somber uitgezien als nu. De eerste tekenen van afkoeling van de Europese economie in samenhang met de Chinese importrestricties zorgen ervoor dat ook de Nederlandse oudpapierbranche steeds meer moeite heeft om het ingezamelde oudpapier af te zetten.