Certificering

 

Eén van de doelen van de Federatie Nederlandse Oudpapierindustrie is de bedrijfstak verder te professionaliseren.
Want een professionele bedrijfstak is een gezonde bedrijfstak. De FNOI heeft daarom twee certificaten ontwikkeld, de Erkenningsregeling OPK en de Certificeringsregeling CA+.

Met de Erkenningsregeling OPK wordt gewaarborgd dat oudpapierondernemingen op een verantwoorde wijze met het milieu, arbeidsomstandigheden en veiligheid omgaan.

De Certificeringsregeling CA+ is speciaal ontwikkeld voor ondernemingen die archief- en data vernietigen. Ondernemingen die kunnen aantonen dat zij een gesloten en veilig vernietigingsproces hanteren, van het inzamelen, transporteren, opslaan tot het vernietigen, komen in aanmerking voor het CA+ certificaat.

Voor het downloaden van de Certificeringsregeling CA+ verwijzen wij u graag door naar de CA+ website, klik hier.

Gepubliceerd op:  22 februari 2013 45376 x bekeken