Erkenningsregeling OPK

De Erkenningsregeling OPK is een praktische en branchespecifieke certificeringsregeling, waarmee de zorg voor milieu, veiligheid en arbeidsomstandigheden wordt gewaarborgd. Ondernemingen met dit certificaat onderscheiden zich duidelijk van nietgecertificeerde concurrenten op het gebied van professionaliteit en betrouw-baarheid.

OPK certificering biedt klanten van gecertificeerde ondernemingen zekerheid dat deze ondernemingen;

  •  voldoen aan alle wettelijke eisen en bepalingen die relevant zijn voor het voeren van een oudpapieronderneming en hebben alle noodzakelijke vergunningen en inschrijvingen;
  • werken met bedrijfsmiddelen die voldoen aan de modernste standaarden en volgens procedures die voldoen aan alle bijbehorende veiligheidsvoorschriften;
  • productkwaliteit hoog in het vaandel hebben staan. Door sluitende acceptatiecontroles wordt verzekerd dat niet met ongewenste stromen of leveranciers wordt gewerkt;
  • eventueel grensoverschrijdende transporten van het door geleverde oudpapier, correct en volgens alle milieuregels gebeurt;
  • voeren heldere inzichtelijke administratieve processen van hoog niveau om zo onwenselijke praktijken te voorkomen;

U kunt de OPK Norm hier downloaden. 

OPK Certificering gelijkwaardig aan Nedvang Certificering “CRV ”

Afvalbedrijven die verpakkingsafval verwerken zijn gehouden zich te certificeren op basis van de “Certificeringsregeling Verpakkingsafval” (CRV). Deze certificering biedt Nedvang (de organisatie die toeziet dat er in Nederland voldoende Verpakkingsafval wordt gerecycled) de zekerheid dat ondernemingen hun administratieve organisatie op orde hebben. OPK Certificering voldoet aan de eisen van de CRV, ondernemingen hoeven zich daarom niet apart te laten certificeren op basis van de CRV regeling.

Jaarlijkse toetsing

OPK gecertificeerde ondernemingen worden jaarlijks getoetst door een onafhankelijke Certificerende Instelling KIWA. Deze regelmatige externe toetsing borgt de waarde van het certificaat.

Het recyclen van oud papier en karton heeft alleen effect indien dit zorgvuldig en volgens afspraken gebeurt. Om er op toe te zien dat deze afspraken worden nageleefd is het OPK in het leven geroepen, wat betekend dit voor u?

Gemeenten
Bent u een gemeente, en wilt u verzekerd zijn van een vaste minimumvergoeding voor uw oudpapier, voor het geval dat de oudpapierprijs sterk daalt? Enkel Gemeenten die zakendoen met OPK gecertificeerde ondernemingen kunnen aanspraak maken op het fonds dat hiervoor bestaat. Voor meer informatie, surf naar
www.prn.nl .

Bedrijven
Zaken doen met een OPK gecertificeerde onderneming neemt u zorgen uit handen. OPK certificering biedt het vertrouwen dat u aan alle wettelijke eisen omtrent het verwerken van uw papierafval voldoet zodat u later niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Papierfabrieken
OPK certificering biedt u de zekerheid van een betrouwbare leverancier. Het oudpapier dat u inkoopt is verwerkt door een onderneming met een professionele bedrijfsvoering die getoetst is door een externe partij. Dit biedt u de zekerheid dat uw leverancier volgens de regels werkt en de kwaliteit levert die u verwacht.

OPK S

Gepubliceerd op:  25 februari 2013 36779 x bekeken