Erkenningsregeling OPK

De Erkenningsregeling OPK is een praktische en branchespecifieke certificeringsregeling, waarmee de zorg voor milieu, veiligheid en arbeidsomstandigheden wordt gewaarborgd.

OPK certificering biedt klanten van gecertificeerde ondernemingen zekerheid dat deze ondernemingen:

  • voldoen aan alle wettelijke eisen en bepalingen die relevant zijn voor het voeren van een oudpapieronderneming. Zij beschikken over alle noodzakelijke vergunningen en inschrijvingen;
  • werken met bedrijfsmiddelen die voldoen aan de moderne standaard, en volgens de juiste procedures en veiligheidsvoorschriften;
  • productkwaliteit hoog in het vaandel hebben staan. Door sluitende acceptatiecontroles wordt geborgd dat niet met ongewenste stromen of leveranciers wordt gewerkt;
  • eventueel transporten van het door hen geleverde oudpapier met buitenlandse bestemming, correct en volgens alle milieuregels verzorgen;
  • heldere inzichtelijke administratieve processen hebben vastgelegd om zo onwenselijke praktijken te voorkomen;

U kunt de OPK Norm hier downloaden.


Jaarlijkse toetsing

OPK gecertificeerde ondernemingen worden jaarlijks getoetst door een onafhankelijke externe Certificerende Instelling. Kiwa en DNV zijn de certificerende instellingen die zijn gerechtigd audits op basis van de OPK norm uit te voeren.

Gemeenten

Bent u een gemeente, en wilt u verzekerd zijn van een gegarandeerde afzet en een minimum afnamegarantieprijs voor uw oudpapier, voor het geval dat de internationale oudpapierprijzen te laag zijn om de kosten van verwerking te kunnen dekken?

Enkel Gemeenten die zaken doen met OPK gecertificeerde ondernemingen kunnen aanspraak maken op de afnamegarantie en afnamegarantieprijs.

Voor meer informatie: www.prn.nl.

Bedrijven

Zaken doen met een OPK-gecertificeerde onderneming biedt u het vertrouwen dat de inzameling en verwerking van uw oudpapier voldoet aan alle wettelijke arbo- en milieu- eisen, en de juiste documentatie wordt gebruikt. Hierdoor komt u later niet voor onaangename verrassingen te staan.

Papierfabrieken

OPK certificering biedt u de zekerheid van een betrouwbare grondstofleverancier. De zekerheid dat uw leverancier volgens de regels werkt en ook de kwaliteit levert die u verwacht.

OPK S