RIE

De Branche-RI&E Papierrecycling versie 2019 1.1 inclusief Covid-19 module vindt u hier.

Een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) maakt inzichtelijk waar de arbeidsgevaren binnen het bedrijf schuilen. De branche-RI&E Papierrecycling is in opdracht van de Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI) ontwikkeld. Het is een simpele, goedkope en praktische Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E), afgestemd op de branche. De RI&E is geschikt voor bedrijven binnen de papierrecyclingbranche.

Uitvoeren RI&E verplicht

Iedere werkgever is conform de Arbeidsomstandigheden wet, kortweg Arbowet, verplicht een effectief arbeidsomstandigheden beleid te voeren.

Ondernemingen zijn conform artikel 5 van de Arbowet verplicht een Arbo RIE uit te voeren voor alle Arbo-onderwerpen. Op basis van die inventarisatie moet de werkgever maatregelen treffen om de gevaren te verminderen of de risico’s te beperken. De inventarisatie moet (schriftelijk) worden vastgelegd.

Bij organisatorische veranderingen zult u uw RI&E moeten bijstellen; bijvoorbeeld als u met een nieuwe productielijn gaat werken, andere machines aanschaft, andere werkzaamheden gaat verrichten, of als u gaat verhuizen.

Erken de Branche-RI&E Papierrecycling

In maart 2021 is aan de bestaande Branche RI&E een Covid-19 module toevevoegd. De 2019 1.1 versie van de RI&E is door vakvereniging Het Zwarte Corps (HZC) erkend als branche RI&E en als erkende RI&E vermeld op de website van Steunpunt RI&E.  De erkenning heeft als gevolg dat indien het bedrijf in totaal maximaal 25 medewerkers telt, de RI&E en het plan van aanpak (zie stap 3 op pagina 5) niet meer ter beoordeling aan een gecertificeerde kerndeskundige te hoeven voorgelegd. Voor bedrijven welke groter zijn dan de genoemde 25 medewerkers geldt deze verplichting nog wel. 

Een gecertificeerde kerndeskundige is een bedrijfsarts, een hoger veiligheidskundige, een arbeidshygiënist of een arbeid- en organisatiedeskundige (zie verdere uitleg bij stap 4). Bij de beoordeling wordt gekeken of u risico’s over het hoofd hebt gezien en of u gevaren hebt onder- dan wel overschat en een realistisch plan van aanpak heeft opgesteld.

Gepubliceerd op:  26 oktober 2015 32068 x bekeken