Nieuwsarchief

Op 'International E-waste Day’ aandacht voor groeiend probleem van elektrisch afval

Elektrische apparaten, accu’s en batterijen niet weggooien maar apart inleveren

FNOI INFO zomereditie 2023

Heeft u de FNOI INFO Zomereditie al ontvangen?

European Recycling Conference

Dit jaar zal de ERC in samenwerking met DENUO, de Belgische Afval en Recycling Federatie, op 28 september plaatsvinden in het prestigieuze De Warande in Brussel.

25 maal opnieuw gerecycled

De Technische Universiteit van Darmstadt (DE) heeft in 2021 een onderzoeksrapport gepubliceerd over de recycling van golfkarton. Daaruit is gebleken dat papier voor golfkarton 25 keer kan worden gerecycled, zonder noemenswaardig kwaliteitsverlies.

35 miljoen Dollar boete voor Morgan Stanley na opduiken klantgegevens

Morgan Stanley heeft apparaten waarop de persoonlijke identificatiegegevens (PII) van klanten waren opgeslagen voor een periode van vijf jaar niet naar behoren gewist. Dit blijkt uit onderzoek van de SEC.

Energiekosten rijzen de pan uit voor oudpapierbedrijven

De dramatische stijging van de energieprijzen vormt een grote uitdaging voor de Nederlandse oudpapierbranche. Ook de transportkosten zijn als gevolg hiervan met enorme percentages toegenomen.

Nationaal Recycling Forum over zienswijze op consultatie NRD CMP1

De komst van het Circulair Materialenplan (CMP1) als opvolger van het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3) schept hoge verwachtingen. Het CMP1 is dé gelegenheid voor het vastleggen van een ketenaanpak, om de transitie naar een circulaire economie te stimuleren. Een circulaire economie bereiken we immers pas wanneer in de hele keten – van ontwerp tot aan recycling – de juiste keuzes worden gemaakt. De eerste contouren van het CMP1 die afgelopen periode ter consultatie hebben gelegen laten echter nog weinig zien van de ketenaanpak waar zo op wordt gehoopt.

DNV nu ook overeenkomst voor auditen OPK en CA+ certificering

Naast KIWA gaat ook DNV audits uitvoeren voor Erkenningsregeling OPK en de Certificeringsregeling Archief- en datavernietiging CA+.