DNV nu ook overeenkomst voor auditen OPK en CA+ certificering

Sinds 1 januari 2022 is de erkenningsregeling OPK en de certificeringsregeling CA+ opengesteld voor andere certificerende instanties dan Kiwa. DNV heeft hiertoe inmiddels een samenwerkingsovereenkomst met de FNOI gesloten.

Reden voor de openstelling is het intrekken van de speciale prijsafspraak tussen KIWA en FNOI voor het auditen van genoemde regelingen. KIWA heeft al eerder bevestigd dat zij niet in één keer de tarieven verhoogt naar de standaard KIWA prijzen voor de audits, maar in enkele jaren hier in stapjes naartoe wordt gegroeid.

FNOI leden kunnen voor het uitvoeren van een OPK of CA+ certificeringsaudit naast KIWA nu ook contact opnemen met DNV.

DNV Business Assurance B.V.
Arjan Veldkamp
Tel: 010 2922 700
Email: arjan.veldkamp@dnv.com

Terug naar het overzicht