FHG steunt programma VANG: wegnemen wettelijke belemmeringen voor recycling moet prioriteit krijgen

In een brief aan de Tweede Kamer spreekt het overkoepelend platform voor de recyclingketen Federatie Herwinning Grondstoffen (FHG) haar waardering uit voor het recent door Staatssecretaris Mansveld gelanceerde programma ‘Van Afval naar Grondstof’ (VANG). De FHG wijst op een aantal specifieke aandachtspunten.

De FHG, waarbij ook de FNOI en Stichting PRN zijn aangesloten, geeft in haar brief aan graag te worden betrokken bij de uitrol van het Programma VANG. De recyclingketen vormt een onmisbare schakel in de circulaire economie. Zij spreekt dan ook waardering uit voor de door de Staatssecretaris aangekondigde wens tot samenwerking met het bedrijfsleven om de overgang naar een circulaire economie mogelijk te maken.
De recyclingketen stelt graag haar kennis ter beschikking bij de uitwerking van de plannen van de Staatssecretaris, zo stelt de FHG in haar brief aan het parlement.

In dezelfde brief vraagt de FHG onder meer aandacht voor het belang van verbetering van de afvalscheiding en inzameling.
De FHG wijst erop dat wij inzamelen om te kunnen recyclen. De FHG constateert dat in de afgelopen jaren in toenemende mate inzamelmethoden zijn ontwikkeld om te komen tot een verhoging van de inzameling van afval- en recyclingstromen, waarbij onvoldoende wordt stilgestaan bij de effecten voor de feitelijke recyclingmogelijkheden.
‘Dergelijke inzamelsystemen (vaak vormen van gecombineerde inzameling van recyclingstromen of nascheiding) komen in de regel niet in overleg met de recyclingketen tot stand….’.

Daarnaast is de FHG verheugd over het feit dat het ‘wegnemen van onnodige belemmeringen in wet- en regelgeving’ voor recycling zo uitdrukkelijk is opgenomen in het uitvoeringsprogramma van de notitie VANG. De recyclingsectoren dringen al langer aan de boodschap ‘van afval naar grondstof’ concreet om te zetten in een erkenning van de secundaire grondstoffen. De FHG vraagt daarbij nadrukkelijke aandacht voor de End-of-Waste criteria. De FHG dringt er bij de Staatssecretaris op aan om in haar VANG notitie niet alleen de chemicaliën Richtlijn REACH, maar ook de EVOA-Verordening uitdrukkelijk te kwalificeren als een onnodige belemmering voor hoogwaardige recyclingstromen. De huidige tekst en interpretatie van de Verordening en het ongelijke Europese speelveld staan de Nederlandse recyclingindustrie in de weg om een centrale spil in de Europese grondstoffenrotonde te worden.

Van ‘afval naar grondstof’, de Nederlandse recyclingindustrie zorgt hiervoor in de praktijk. Al jaren. Samen met de Staatsecretaris wil zij die transitie naar een circulaire economie graag nog een stap verder brengen.


Bijlage brief FHG tbv AO 16 april 2014

 

Terug naar het overzicht