Gescheiden inzameling oudpapier en karton stijgt licht

Op basis van de enquête ‘val en inkoop’ die dit voorjaar is gehouden, komt de FNOI tot de volgende cijfers m.b.t. de inzameling 2014 van oudpapier en karton in Nederland.

Huishoudelijke inzameling: 875 kton (was 930 kton in 2013; daling 6%)

KWDI inzameling: 1.500 kton (was 1.420 kton in 2013; stijging 5,6%)

Totale inzameling Nederland: 2.375 kton (was 2.350 kton in 2013; stijging 1,1%)

Tot en met 2008 stegen de inzamelcijfers tot een totaaltonnage van 2.760 kton (2008).

Vervolgens daalde de oudpapierinzameling. Deze daling zette door tot en met 2013, waarbij de inzamelcijfers daalden tot een niveau dat net boven dat van 2003 lag.

In 2014 is de totale inzameling in Nederland voor het eerst sinds 2008 weer gestegen. Dit komt door de relatief sterke stijging van de KWDI-inzameling met 5,6%. Deze stijging is het gevolg van de aantrekkende economie.

De huishoudelijke inzameling is in 2014 wel verder gedaald. De ingezamelde hoeveelheid huishoudelijk oudpapier en karton ligt inmiddels op ca. 70% van de huishoudelijke inzameling in 2008 (1.240 kton). De afname van het huishoudelijk ingezameld oudpapier lijkt geleidelijk wel iets af te zwakken.

Verklaring voor de daling van de huishoudelijke val moet in 2014 wederom worden gevonden in de voortschrijdende digitalisering van het informatieverkeer en daarmee ook de verdere daling van het aantal (papieren) abonnementen op kranten en tijdschriften.

Terug naar het overzicht