Gezamenlijke oproep voor einde-afval criteria oudpapier in de Benelux

Tijdens de Circular Benelux Conference op 26 september jl hebben de gezamenlijke afval- en recyclingorganisaties in de Benelux een verklaring ondertekend met concrete voorstellen die de Circulaire Economie in de lidstaten van de Benelux verder moet helpen.

De vier voorgestelde maatregelen beogen meer uniformiteit in regelgeving te bewerkstelligen en drempels voor hoogwaardige recycling en hergebruik weg te nemen.
Naast onder meer wederzijdse erkenning van digitale begeleidingsdocumenten en vereenvoudigde procedures voor doorvoer transporten, staat de introductie van Einde-Afval criteria voor oudpapier bovenaan de gezamenlijke verklaring.

Het Benelux Comité had in 2015 een aanbeveling aan de Benelux-lidstaten gedaan om de Einde-Afval criteria voor oudpapier vast te stellen. Tot op heden is dat alleen in Wallonië gebeurd.
Om de belemmeringen voor hoogwaardige recycling van oudpapier als gevolg van de afvalstoffenregelgeving voor grensoverschrijdend transport van ‘afval’ binnen Benelux weg te nemen en een helder signaal af te geven naar de overige EU lidstaten willen de recyclingorganisaties dat het Benelux Comité de aanbeveling omzet naar een ‘bindende maatregel’.

Eerder die dag had voorzitter van de papiertak van EuRIC en vice-voorzitter van de FNOI, Hans van de Nes, in zijn presentatie een krachtig betoog gehouden om oudpapier nu eindelijk ook formeel te erkennen als grondstof.

De FNOI is één van de partijen die de verklaring heeft ondertekend. Naast de FNOI zijn dit Vereniging Afvalbedrijven, Coberec en Go4Circle uit België en Flea uit Luxemburg.

Terug naar het overzicht