Inzameling Drankenkartons: informatie gemeenten

Argumenten tegen gecombineerde inzameling drankenkartons/oudpapier*
Het in opdracht van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KiDV) vervaardigde aanvullende rapport over de inzameling van drankenkartons toont aan dat bij gecombineerd inzamelen de terugslageffecten (extra kosten) op oudpapier hoog zijn.

De volgende financiële risico’s (indirecte kosten) worden in het rapport echter niet volledig benoemd:

1. Het gewicht van ‘lege’ drankenkartons bestaat voor gemiddeld ca. 50% uit de oorspronkelijke inhoud van het pak; 
2. Het percentage drankenkartons in het oudpapier ligt bij gemengde inzameling tussen 4 en 7%. Een grote schone en kwetsbare stroom huishoudelijk oudpapier (in 2013: 930.000 ton) wordt dus vervuild met weinig tonnen drankenkartons (ca. 50.000 ton). Dit heet kruisvervuiling;
3. Door de kruisvervuiling moeten Nederlandse fabrieken die huishoudelijk oudpapier verwerken extra investeren voor reiniging van het oudpapier. Daardoor zullen zij bij inkoop minder gaan betalen voor dit gemengd ingezamelde oudpapier; 
4. Export van (het vervuilde) oudpapier zal worden bemoeilijkt, omdat ook afnemers van exporteurs geen oudpapier accepteren dat met vervuilde drankenkartons in aanraking is geweest. Daarnaast spelen de EVOA-regels hier een rol. Gevolg: waardedaling; 
5. De daling van de waarde is in het KiDV-rapport deels verwerkt in een rekenmodel. Echter zonder aan te geven wie de rekening betaalt. Dat zullen de gemeenten zijn, omdat de opbrengst van het oudpapier lager wordt: ca. € 30 mln. verlies op jaarbasis (minderopbrengst: bijna € 30,- per ton); 
6. In het rekenmodel zijn bepaalde extra kosten voor hoog energetische behandeling van het mengsel oudpapier + drankenkartons opgenomen (waar alle papierfabrieken in zouden moeten investeren volgens het KiDV-rapport om met drankenkartons ingezameld huishoudelijk oudpapier te kunnen reinigen!). Er wordt met die hoogenergetische behandeling van 930.000 + 50.000 = 985.000 ton veel extra energie verbruikt (en dus extra CO2 uitgestoten) om maximaal 50.000 ton drankenkartons te ‘redden’. Dat is beslist niet duurzaam of maatschappelijk verantwoord te noemen!

Is er een goed alternatief voor de inzameling van drankenkartons?
Ja! De praktijk in de ons omringende landen laat zien dat gecombineerd inzamelen van kunststof verpakkingen en drankenkartons uitstekend werkt…

*Tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting Papier Recycling Nederland (PRN).

Terug naar het overzicht