Maatregelen FNOI-secretariaat in het kader van de Corona-crisis

Ondanks deze maatregel doen wij er uiteraard alles aan om onze dienstverlening onverminderd voort te zetten. Mocht u ons onverhoopt telefonisch niet kunnen bereiken, dan staan wij nog altijd via e-mail voor u paraat.

Voor de duur van genoemde nationale maatregelen zullen alle fysieke vergaderingen bij ons op kantoor worden uitgesteld dan wel omgezet in een virtuele bijeenkomst (online dan wel telefonisch).

Wij danken u voor uw begrip en wensen u, uw naaste verwanten, vrienden en collega’s een goede gezondheid en veel sterkte in deze onvoorstelbare tijden van nood. Moge aan deze rampspoed snel een einde komen.

Terug naar het overzicht