Nederland wil certificering papierfabrieken buiten Europa

In het kader van de actie ‘Paarse Krokodil’ die recent lijkt te zijn ingezet om het de hoogwaardige recyclingsector in Nederland zo lastig mogelijk te maken, heeft het ministerie van I&M onlangs een nieuwe stap gezet.

Deze week stond in AfvalOnline dat het Ministerie van I&M in een reactie op een openbare raadpleging van de Europese Commissie heeft aangegeven groot voorstander te zijn van een verplichte certificering van ‘afvalverwerkende’ bedrijven buiten de Europese Unie. 

Nederland zegt voor een dergelijk certificeringsopzet te kiezen, omdat de Inspectie niet kan verifiëren hoe afval verwerkt wordt buiten de Europese Unie. Nederland wil graag dat alle ‘groene lijst’ stromen onder de certificering vallen.

De Europese recyclingorganisaties hebben in dezelfde consultatie een verplichte certificering van verwerkingsinstallaties buiten de Europese Unie afgewezen. 

De organisaties noemen de voorgestelde maatregel een nieuwe handelsbarrière die met name wordt opgeworpen voor de hoogwaardige secundaire grondstofstromen als metalen en oudpapier die wereldwijd worden verhandeld.

Tijdens de onlangs door de Duitse BVSE georganiseerde Altpapiertag in Düsseldorf benadrukte secretaris-generaal Alexandre Delacoux van de mondiale recycling organisatie BIR dat het sterk belobbyde plan voor certificering komt uit de koker van de Europese non-ferro industrie. Deze industrietak vreest een tekort en oplopende prijzen van grondstoffen door de wereldwijde concurrentie. 

Delacoux noemde de Europese certificeringsvoorstellen een onjuist middel. Het belemmert de vrijhandel van hoogwaardige grondstoffen en verstoort tevens het gelijke speelveld op wereldniveau volledig. 

Wie is de EU dat zij haar wil kan opleggen aan landen als China over eisen voor een ‘environmentally sound management system’, terwijl de niveauverschillen binnen de EU zelf schrikbarend groot zijn. De verwerkende industrie in enkele EU-landen kan aan geen enkel relevant milieumanagement systeem voldoen. 

Algemeen bekend is dat de Chinese papier industrie technologisch moderner en milieuvriendelijker is dan een groot deel van de Europese papier industrie. Moet dat dan niet het richtsnoer worden voor de Europese industrie?

De FNOI heeft haar bezwaren bij het Ministerie en Parlement bekend gemaakt. 

De certificeringsplannen staan ook haaks op het Programma ‘Van afval naar grondstof’(VANG) dat juist beoogt onnodige wettelijke belemmeringen voor de recycling weg te nemen.

Terug naar het overzicht