Nieuw Papiervezelconvenant gaat voor kwaliteit

Gemeenten hebben ook de komende jaren de garantie dat hun gescheiden ingezamelde oudpapier en -karton afgenomen wordt. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) hebben de afspraken hierover in het nieuwe Papiervezelconvenant verlengd. Dit inmiddels zesde Papiervezelconvenant heeft een looptijd van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2022. Het huidige convenant loopt nog tot 31 december 2018.

Het Papiervezelconvenant waarborgt de gescheiden inzameling en recycling van oudpapier en -karton uit huishoudens. Nederland is met 85% papierrecycling een koploper in de wereld.
Gemeenten en papierketen zorgen er samen voor dat dit ook mogelijk blijft als het economisch even tegen zit. Met het convenant geeft de papier- en kartonsector invulling aan vrijwillige producentenverantwoordelijkheid voor niet-verpakkingsproducten van papier en karton die zij op de markt brengen, zoals kranten, tijdschriften, boeken en folders.

De 349 gemeenten die zijn aangesloten bij PRN kunnen rekenen op een gegarandeerde minimum afzetprijs van € 25 per ton oudpapier en -karton die onder de categorie niet-verpakkingen valt. Het gaat om 72% van de totale oudpapier en –kartonstroom uit huishoudens.
Daarnaast garandeert PRN gemeenten onder alle marktomstandigheden de afname van het ingezamelde oudpapier en -karton.
Met een aanscherping van de kwaliteitseisen voor het ingezamelde huishoudelijk oudpapier zetten partijen met dit zesde Papiervezelconvenant ook in de praktijk een flinke stap richting Circulaire Economie.

De FNOI maakt deel uit van het PRN-bestuur en toont zich verheugd over het nieuwe Convenant:
‘De afspraken rond verbetering van de kwaliteit van het ingezamelde oudpapier zijn cruciaal voor de overgang naar een circulaire economie. We zamelen het papier in om het weer hoogwaardig te kunnen recyclen. Dat kan alleen als het ingezamelde oudpapier en -karton zo schoon mogelijk is’, aldus Hans Koning, directeur FNOI.

Terug naar het overzicht