Nieuwe website voor archief- en datavernietiging online

CA+ is de certificeringsregeling voor professionele archief- en datavernietigers. 
De CA+ certificeringsregeling waarborgt met objectieve normen een adequaat, efficiënt en gesloten vernietigingsproces voor archief en data.

Met een CA+ gecertificeerde onderneming wordt een vertrouwelijke vernietiging van uw archief en data gegarandeerd.
Inmiddels is een twintigtal professionele ondernemingen in Nederland gecertificeerd op basis van de CA+ regeling.

Meer informatie op: http://www.certificering-archiefvernietiging.nl/

Terug naar het overzicht