Nieuwjaarstoespraak FNOI voorzitter 2019

De gasten werden in een prachtige ruimte bij binnenkomst voorzien van een glas prosecco en ontvangen door het voltallige FNOI bestuur en secretariaat. Tijdens de traditionele nieuwjaarspeech stond FNOI-voorzitter, Gerard Nijssen, stil bij de ontwikkelingen van het afgelopen jaar.

2018 was voor de meesten van ons een goed jaar. Ondanks de grote zorgen over China bij de start van 2018 hebben we ons goed aangepast aan de nieuwe omstandigheden en de hoogste kwaliteit geleverd, waar we die moesten leveren. Ook het gegeven dat de vraag vanuit de Europese papier- en kartonindustrie op zijn top zat, heeft er aan bijgedragen dat de oudpapier markt niet is vastgelopen.

Feit is wel dat China in 2018 maar de helft aan oudpapier heeft geïmporteerd van het tonnage dat zij in 2017 nog importeerde. Zo’n 15 miljoen ton ten opzichte van de 28 miljoen ton in 2017. Voor 2019 zal dit tonnage verder teruglopen. De kwaliteitseisen blijven onveranderlijk hoog en de controles erop scherp. Hier zullen wij ons wereldwijd kunnen en moeten onderscheiden door de kwaliteit van onze recyclingstromen en van oudpapier in het bijzonder. Vandaar dat we onze kwaliteitsboodschap als een mantra voortdurend blijven herhalen. Naar rijksoverheid en gemeenten, maar ook naar onze eigen keten.

Afgelopen zomer is het nieuwe Papiervezelconvenant VI ondertekend met aangescherpte maximale verontreinigingseisen voor huishoudelijk ingezameld oudpapier. Drie procent! Een belangrijke stap in de richting van de Circulaire Economie waarin we belangrijke secundaire grondstofstromen als oudpapier niet meer als afval behandelen en geen afval meer noemen.

Het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu, het RIVM, heeft afgelopen jaar expliciet aandacht gevraagd voor de kwaliteit van recyclingstromen. Onze staatssecretaris voor Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven, heeft dit belang onderstreept. Tot nu toe beperkten de gemeentelijke doelstellingen zich tot het verminderen van de hoeveelheid restafval. Met de uitspraak van de staatssecretaris kunnen we nu beter de discussie aangaan hoe te voorkomen dat restafval zich een weg vindt via onder meer de oudpapier container. Des te belangrijker nu de Afvalstoffenheffing meer dan verdubbeld is. Een kortzichtige belastingmaatregel, slecht voor de Circulaire Economie, en waar we ons FNOI al 2 jaar terug tegen hebben uitgesproken.

Ik hoop oprecht dat we nu snel een stap gaan maken naar een wereld waarin ook de overheid oudpapier gaat waarderen als de belangrijke hernieuwbare en hoogwaardig recyclebare grondstof die zij is. En gescheiden ingezameld oudpapier ook de noodzakelijke erkenning krijgt door hier eindelijk de einde-afval status aan te verbinden.

Die erkenning zullen we ook nodig hebben, want de huidige economie met een op haar toppen draaiende Europese papier en karton industrie zal niet zo blijven doordraaien. Met een Europees oudpapier overschot en een sterk gekrompen Chinese markt, zullen we er dus voor moeten zorgen dat ons papier gevraagd blijft vanwege de kwaliteit, en dat administratieve belemmeringen zoveel mogelijk worden weggenomen. De Einde Afval status – End-of -Waste – wordt daarbij essentieel. De hele papier en kartonketen moet zich hier nu achter scharen….

Dat zal in 2019 onze prioriteit hebben, naast het bevorderen van een veilige werkomgeving in onze bedrijven. Daarnaast zetten we verdere stappen voor samenwerking met andere recyclingorganisaties. We hebben een eerste opzet gemaakt voor een soort open regeerakkoord. Dat gaan we komende maanden voorleggen aan collega-organisaties in de recyclingketen met als doel die gewenste brede recyclingorganisatie van de grond te krijgen.

Ik wil u allen danken voor uw inbreng en steun het afgelopen jaar en spreek de hoop en verwachting uit dat u dit ook in 2019 zult blijven doen.

Tot slot wil ik ook mijn mede bestuursgenoten, alle commissieleden, en natuurlijk ons secretariaat bedanken voor hun inzet en enthousiasme. Jullie hebben een enorme hoeveelheid werk verzet. Zowel in Nederland als in Brussel.

Dames en heren, ik wens u allen zakelijk en privé een fantastisch 2019 in goede gezondheid….

  

Terug naar het overzicht