Nog veel vragen over importverbod recyclingstromen China

Nog altijd is niet echt duidelijk welke recyclingstromen worden getroffen door de invoering van het nieuwe en strikte inspectieregime dat door de Chinese overheid ‘National Sword’ is gedoopt.

Volgens wereldrecyclingorganisatie BIR zouden die stromen inmiddels wel zijn vastgelegd in een door de Chinese regering medio april jl. goedgekeurde richtlijn  ‘managementplan voor de import van afvallen’, waarbij niet alleen sprake is van aangescherpte controles, maar zelfs van een importverbod. Tijdens het eind april gehouden jaarcongres van de Amerikaanse recyclingorganisatie ISRI werd aangegeven dat het zou gaan om kunststofstromen, elektronisch afval, mixed shredder waste en  onbewerkte kabelafvallen. Voor oudpapier is ‘bont papier’ genoemd als stroom, die onder het importverbod zou komen te vallen. Een officiële bevestiging hiervan is echter nog niet ontvangen.

Terug naar het overzicht