Oudpapierbranche cruciale beroepsgroep

De FNOI heeft het ministerie van VWS verzocht om de papierrecyclingbranche expliciet onder de cruciale beroepsgroepen te scharen die het kabinet specifiek heeft genoemd om de maatschappij draaiende te houden. Tot die branches behoort ook de afvalbranche (vervoer van afval en vuilnis).

Gelet op onze rol om: 

  1. de afvalstroom ‘oudpapier en karton’ op te halen bij huishoudens en supermarkten, en verder te verwerken, en 
  2. een essentiële grondstofstroom te leveren voor o.a. de verpakking van levensmiddelen, en voor de hygiëne- en tissue-industrie, 

is het essentieel om expliciet onder die cruciale beroepsgroepen te worden geschaard. 
Met name wordt dit belangrijk als verdergaande maatregelen dan nu het geval is zullen worden genomen. Maar nu ook reeds om gebruik te kunnen maken van de scholen als opvang voor kinderen van medewerkers.

Klik hier voor de brief aan het ministerie van VWS.

Terug naar het overzicht