Papiervezelconvenant V ondertekend

Papiervezelconvenant V treedt in werking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 en loopt tot 31 december 2018.

Grondstoffen worden steeds schaarser. Een belangrijk middel om dit tegen te gaan is gebruik te maken van hernieuwbare grondstoffen. Papier en karton zijn hernieuwbare grondstoffen. Door de fijnmazige bronscheiding van oudpapier en karton kunnen we deze grondstoffen hoogwaardig hergebruiken voor nieuwe producten. 
Met de hoogwaardige gescheiden inzameling van papier en karton geven wij vorm aan de circulaire economie. Op deze manier wordt 85% van het in Nederland op de markt gebrachte papier en karton ingezameld en hergebruikt. Ruim 80% van het in Nederland gemaakte papier en karton heeft oudpapier als grondstof. 

Hiermee zijn wij koploper in de wereld…

Foto: ondertekening Papiervezelconvenant V door PRN-voorzitter Ed Nijpels en VNG-directeur Kees Jan de Vet

Terug naar het overzicht