Pleidooi FHG wegnemen belemmeringen Circulaire Economie

De Vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft het initiatief genomen op aanbeveling van voormalig rapporteur Circulaire Economie, Yasmine Cegerek, om een rondetafeloverleg over de financiële aspecten van de Circulaire Economie te organiseren met partijen die hierop vanuit de praktijk een visie hebben.

Er waren 2 sessies. Een blok met organisaties uit met name de financiële wereld om van gedachten te wisselen over de financiële en juridische aspecten van de Circulaire Economie. Een viertal vertegenwoordigers uit de afval- en recyclingketen met een visie op grondstoffen en de circulaire keten namen deel aan het blok ‘grondstoffen’. Ook de Federatie Herwinning Grondstoffen was hiervoor uitgenodigd. In een betoog van twee minuten kregen sprekers de gelegenheid hun visie over tafel te brengen. De aanwezige Kamerleden van VVD, CDA, PvdA, D66, Groenlinks, SP, 50+ en PvdD konden vervolgens met vragen reageren.

FHG-voorzitter Holtkamp benadrukte dat de benaming van dit rondetafeloverleg weliswaar nadruk legt op de financiële aspecten, maar die aspecten – alhoewel belangrijk in de uitvoering – nooit het vertrekpunt kunnen zijn. Hij gaf daarbij aan dat in het tot dusver gevoerde beleid slechts het behalen van inzamelpercentages centraal heeft gestaan. Terwijl we alleen inzamelen om die ingezamelde stromen weer optimaal te kunnen hergebruiken of recyclen. Daarna bracht hij naar voren wat nodig is om een hoogwaardige kringloop te kunnen realiseren. Voor recyclaten zijn daarbij drie elementen van belang: kwaliteit van het recyclaat, leveringszekerheid en prijs. Hij schetste de mogelijke scenario’s waarin die optimale kringloop niet wordt bereikt en op welke wijze deze wel kan worden gerealiseerd. Optimalisatie van het ontwerp qua herbruikbaarheid/recyclebaarheid om daarmee sneller een daadwerkelijke economisch verdienmodel te creëren voor de gehele keten.

In antwoord op vragen van Kamerleden wees de FHG-voorzitter erop dat er nog veel belemmeringen zijn te overwinnen die de overgang naar de Circulaire Economie voor de recyclingketen in de weg staan: een achterhaald afvalbegrip, de EVOA met 28 verschillende interpretaties in 28 lidstaten, en de chemicaliënverordening REACH die in haar opzet haaks staat op de circulaire gedachte.

Download: Position paper FHG Circulaire Economie ten behoeve van Rondetafeloverleg.

 

Terug naar het overzicht