‘Circulaire Economie moet praktische uitwerking krijgen en innovatie stimuleren’

Dit zei Tweede Kamer lid Remco Dijkstra die gastspreker was tijdens de Ledenvergadering van de FNOI op donderdag 23 juni. Remco ging in op zijn visie op duurzaamheid en vertelde over zijn werkzaamheden in de Tweede Kamer.

Hij riep bedrijven op om problemen en knelpunten vooral aan hem te melden: “Help mij om de belemmeringen voor recycling beter in beeld te brengen en deze in de Kamer aan te kaarten. Wij moeten gezamenlijk voorkomen dat Circulaire Economie een abstract begrip blijft. We moeten naar een praktijkgerichte invulling, gericht op innovatie, waarbij milieu en economie hand in hand gaan…”.

 

Tijdens de Ledenvergadering sprak het FNOI-bestuur verder met leden over ontwikkelingen in de branche op Europees niveau en nationaal niveau.

 

De handhaving van de EVOA-regels op grensoverschrijdend transport van hoogwaardige recylingstromen wordt als steeds knellender ervaren. Iedere EU lidstaat heeft de EVOA anders geïnterpreteerd en vraagt om een andere invulling van het begeleidingsdocument bijlage VII. Het aantal regels en voorschriften vanuit de EU én vanuit eigen land neemt alleen maar toe met een toename van de administratieve rompslomp en kosten voor recycling als gevolg.

Het Europese Circulaire Economie Pakket roept op om belemmeringen weg te nemen. Het praktijkbeeld is voor hoogwaardige recyclingstromen compleet het tegenovergestelde. Dat terwijl de FNOI-bedrijven iedere dag bijdragen aan een sterkere economie én een meer duurzame samenleving.

 

Andere punten van bespreking waren onder meer de nieuwe regels voor het vaststellen en opgeven van het gewicht van de beladen containers (lading én container) op grond van het gewijzigde SOLAS verdrag (Safety of Life at Sea), het dreigende folderverbod in Amsterdam dat in de hoofdstad het falende inzamelbeleid voor oudpapier (nog geen 38%) van de gemeente moet maskeren en de noodzaak om zo spoedig mogelijk duidelijkheid te verkrijgen over (de risico’s van) aangetroffen minerale oliën in levensmiddelen.

 

Vastgesteld wordt dat de berichtgeving van Foodwatch heeft geleid tot paniekreacties bij retailers, waarbij geopteerd wordt voor niet recyclebare barrièrelagen in verpakkingen. Een enorme achterwaartse sprong als het gaat om duurzaamheid…   

 

Gepubliceerd op:  24 juni 2016 16690 x bekeken
Categorie:  Algemeen nieuws