‘Tijd dat overheid kiest voor kwaliteit en circulariteit boven kwantiteit…’

Nieuwjaarstoespraak FNOI voorzitter

De FNOI Nieuwjaarsreceptie vond plaats op 10 januari jl. in de Green Village in Nieuwegein.
Eerst werden de gasten buiten in een après ski-achtige setting ontvangen met warme chocolade melk en glühwein. Vervolgens ging het gezelschap naar binnen voor de Nieuwjaarsspeech.

In zijn Nieuwjaarspeech blikte FNOI-voorzitter Gerard Nijssen kort terug op het afgelopen jaar.
De laatste helft van 2017 stond, zo sprak hij, in het teken van China en de aangekondigde importrestricties op recyclingstromen, waaronder oudpapier.
De FNOI heeft samen met onze Europese recyclingorganisatie EuRIC druk gelobbyd om te komen tot een realistischere maximale verontreinigingsnorm dan de nu vastgelegde norm van 0,5% voor papier. Helaas is dit niet gelukt.
Hij wees erop dat dat de Chinese importrestricties uiteindelijk tot iets positiefs zullen leiden, een game changer zullen zijn voor het denken in kwaliteit en circulariteit.

 
De FNOI wijst al jaren onophoudelijk op het belang van kwaliteit van onze secundaire grondstof oudpapier, en van hoogwaardige inzamelmethoden.
Dat zien we nog altijd onvoldoende terug in het overheidsbeleid. Ook niet in het nieuwe Landelijk Afvalbeheer Plan(LAP-3) dat op de valreep van 2017 is gepubliceerd. Het LAP moet de basis vormen voor het Nederlandse afval- en recyclingbeleid de komende jaren, en een belangrijke pijler zijn voor de Circulaire Economie. Samen met Stichting PRN en de Federatie Herwinning Grondstoffen(FHG) heeft de FNOI er herhaaldelijk bij het ministerie op aangedrongen zich in het nieuwe LAP nu eindelijk uit te spreken voor hoogwaardige recycling en eenduidig te kiezen voor bronscheiding van onder meer papier.
Met de Circulaire Economie in de steigers en hogere kwaliteitseisen helder op het netvlies, heeft het ministerie ook in het nieuwe LAP niet de moed gehad om te kiezen voor kwaliteit en circulariteit boven kwantiteit. Voor de totstandkoming van de Circulaire Economie een eerste vereiste.


De FNOI-voorzitter merkte op dat de recyclingsector nog voor het AO van 15 maart de Tweede Kamer duidelijk zal maken wat aan veranderingen nodig is in het LAP3 om Nederland echt circulair te krijgen.

Tot slot wees de voorzitter op enkele relevante ontwikkelingen voor de eigen organisatie. Zo ontstaat steeds meer overlap. Zowel in recycling als archief- en data vernietiging.
De tijd lijkt daarom rijp voor de ontwikkeling naar een bredere en krachtige recyclingorganisatie, een soort nationale versie van EuRIC

Eén ding is duidelijk; ook 2018 wordt weer een interessant en uitdagend jaar voor de FNOI. Zowel als het gaat om papierrecycling als om datavernietiging…

 

  

 

Gepubliceerd op:  15 januari 2018 16796 x bekeken
Categorie:  Verenigingsnieuws