100% controles Indonesië vergroten spanning op de oudpapiermarkten

Ook Indonesië heeft afgelopen maand de controles op de import van recyclingstromen aangescherpt. De sterk gestegen sorteer- en zuiveringskosten en gestaag dalende oudpapiermarkten zorgen ervoor dat de papierrecyclingbranche haar marges ziet verdwijnen.

Sinds 1 juni jl. is sprake van 100% pre-inspecties op naar Indonesië te exporteren containers oudpapier en karton. Van iedere te verschepen container moeten twee balen worden geopend voor controle of de inhoud schoon, droog en homogeen is van samenstelling. Vervolgens moeten de containers onder toezicht weer worden geladen en gesloten, en voorzien van een zegel door de pre-inspectiedienst. Pas dan mogen ze worden verscheept. 

Net als eerder China, Maleisië, Filippijnen en andere Aziatische landen is nu sprake van 100% controles op te exporteren containers oudpapier en karton, en kwaliteitseisen die zwaarder zijn dan van Europese papier- en kartonfabrieken.
De aangescherpte controles hebben er toe geleid dat vanuit Nederland vooralsnog nauwelijks meer oudpapier naar Indonesië gaat. De Indonesische papierindustrie is naar verluidt nog in onderhandeling met de Indonesische autoriteiten over versoepeling van de inspecties, omdat de fabrieken kampen met grondstoftekorten. 

Als we kijken naar de andere Aziatische afnemers, dan zien we dat de Chinese oudpapier importen inmiddels nog maar de helft zijn van de importniveaus in 2017.
Maar niet alleen oudpapier; ook de import van cellulose is het afgelopen half jaar sterk teruggevallen. Dit lijkt erop te duiden dat de Chinese economie sowieso niet soepel draait momenteel.
Het voor laagwaardige kwaliteiten volledig wegvallen van de Chinese
markt leidt ertoe dat exporteurs uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hun commingled
materiaal tegen steeds hogere kortingen proberen af te zetten bij papierfabrieken in overige delen van de wereld.
Ook hoogwaardige brongescheiden oudpapierkwaliteiten worden meegezogen in de neerwaartse prijsspiraal, die hierdoor is ontstaan. 


Al deze ontwikkelingen leiden ertoe dat de stemming op de internationale oudpapiermarkten momenteel erg gespannen is. 
Als gevolg van de hoge kwaliteitseisen in het Verre Oosten zijn de sorteer- en zuiveringskosten van de oudpapierbranche sterk gestegen. De in Nederland per 1 januari jl. doorgevoerde verhoging van de afvalstoffenheffing met bijna 140% versterkt dit kostprijsverhogende effect nog eens. Met deze sterk gestegen kosten aan de ene kant en gestaag dalende oudpapierprijzen aan de andere kant zit de papierrecyclingbranche behoorlijk in de verdrukking. De door het kabinet voorgenomen CO2 heffing voor afvalenergiecentrales zal de kostprijs van recyclingbedrijven nog verder doen stijgen. 

De recyclingbranche vormt een belangrijke pijler voor de Circulaire Economie en zou als zodanig moeten worden gedragen in de circulaire beleidsplannen van het Kabinet. Daar merkt de sector vooralsnog bitter weinig van...

Gepubliceerd op:  26 juni 2019 9598 x bekeken
Categorie:  Algemeen nieuws