Bizarre exportheffing Vlaanderen

In Vlaanderen worden ook Nederlandse recyclingbedrijven die daar oudpapier inzamelen geconfronteerd met een forfaitaire heffing over het geraamde tonnage pulperresidu dat moet worden verbrand of gestort, afkomstig uit in Vlaanderen ingezameld oudpapier. Om niet onder dit forfaitaire heffingstarief te vallen, moeten papierfabrieken waar ook ter wereld hun massabalansen opsturen welk percentage pulperresidu wordt gestort of verbrand.

De FNOI had vorig jaar reeds bij de OVAM bezwaar aangetekend tegen deze onlogische en onuitvoerbare exportheffing. De OVAM volhardt echter in haar bizarre standpunt, en heeft onlangs Belgische en Nederlandse oudpapierbedrijven ambtshalve aangeslagen.

Deze verbrandings-/stortbelasting en met name exportheffing is contraproductief aan het streven naar een duurzaam afval- en materialenbeheer, waarvoor OVAM zegt te staan.
Elk hoogwaardig recyclingproces kent productie-uitval die niet meer kan worden gerecycled en slechts nog kan worden verbrand of gestort. Voor papier is dat pulperresidu, een combinatie van producteigen/ productvreemde verontreiniging en papiervezels die door meermalig hergebruik te kort zijn geworden.

De FNOI begrijpt niet welk milieudoel de OVAM voor ogen heeft om juist het restproduct dat bij hoogwaardige recycling noodgedwongen overblijft, namelijk pulperresidu, te belasten.
Een heffing op pulperresidu heeft geen enkel sturend effect, hetgeen het milieudoel zou moeten zijn. Vanuit circulair oogpunt is de heffing onwenselijk. Het levert juist een straf op voor hoogwaardige en maximale recycling. Een dergelijke heffing zou een sanctie moeten zijn op vermijdbaar branden en storten, zodat stromen naar de recycling worden afgebogen.

In de praktijk is de heffing ook onuitvoerbaar. Papierfabrieken waar ook ter wereld zouden voor deze heffing moeten terugkoppelen  hoeveel pulperresidu is ontstaan uit een baal oudpapier die ooit in Vlaanderen is ingezameld. Een baal papier die met honderdduizenden andere balen van andere leveranciers uit andere landen als grondstof in dezelfde papierpulper is gegooid.

De Vlaamse regeling belemmert het vrije verkeer van hoogwaardige secundaire grondstoffen, straft de inzet van secundaire grondstoffen t.o.v. primaire vezels. Tot slot houdt zij geen rekening met de afvalstoffenbelasting en heffingen in andere landen.

Kortom, de Vlaamse exportheffing mag met stip worden aangemerkt als de nieuwste belemmering voor transitie naar de Circulaire Economie. Dank u wel OVAM….

De FNOI zal Nederlandse oudpapierbedrijven die met de heffing worden geconfronteerd bijstaan in hun bezwaarschrift tegen deze heffing.

Gepubliceerd op:  19 juli 2018 13391 x bekeken
Categorie:  Algemeen nieuws