China verlamt internationale oudpapiermarkt

Nieuwe interpretaties van de Chinese importrestricties zorgen niet alleen voor het dichtslibben, maar inmiddels ook voor een totale verlamming van de internationale oudpapiermarkt. De FNOI zal de Nederlandse handelsdelegatie die in april naar China afreist vragen om meer duidelijkheid en de Chinese markt weer te openen voor hoogwaardig brongescheiden oudpapier en karton.


Vrijwel dagelijks verschijnen er nieuwe berichten over de Chinese importrestricties. 
Over het geringe aantal importlicenties dat nu batchgewijs aan Chinese fabrieken wordt verstrekt en over hoe de verontreinigingsnorm van 0,5% moet worden geïnterpreteerd. Deze nieuwe verontreinigingsnorm wordt per 1 maart a.s. van kracht. Ook over het maximale percentage kranten/tijdschriften dat in karton mag zitten en omgekeerd, is er voortdurend nieuwe berichtgeving. Inmiddels zijn alle lopende orders voor 90/10 karton opengebroken en omgezet in 95/5,
omdat Chinese afnemers zorg hebben dat kartonorders met meer dan 5% grijs karton of kranten/tijdschriften door de Chinese douane zullen worden aangemerkt als ‘mixed paper’. Sinds 1 januari jl. is import van die kwaliteit niet meer toegestaan in China. De kosten van deze extra sorteerslag zijn enorm. Een en ander resulteert in toenemende onzekerheid en een neerwaartse prijsspiraal.

Grote partijen Engels en Iers oudpapier afkomstig uit gemengde inzameling worden aangeboden aan papierfabrieken op het Europese vasteland tegen prijzen die rond € 0,- liggen.
Grote marktpartijen binnen de industrie hebben met klem hun collega’s opgeroepen om dit soort verontreinigde partijen niet te accepteren. De FNOI zal bij de Inspectie Leefomgeving en Transport aandringen op aanscherping van de controles op oudpapier vanuit Engeland en Ierland.

Vorige week deden de Duitse organisaties in de papier- en kartonketen een gezamenlijke oproep aan Europese en nationale overheden om een einde te maken aan gemengde inzamelsystemen en eenduidig te kiezen voor brongescheiden inzameling en daarmee voor hoogwaardige recycling. De FNOI sluit zich volledig bij dit pleidooi aan. Nu de Chinese importrestricties opnieuw duidelijk maken dat kwaliteit centraal dient te staan, zullen overheden moeten stoppen met het legitimeren van gemengde inzamelsystemen en nascheiding voor hoogwaardige recyclingstromen als oudpapier.

Begin april vertrekt een Nederlandse handelsdelegatie naar China. Circulaire economie en afval behoren tot de vijf thema's van deze handelsmissie. Naast staatssecretaris van IenW, Stientje van Veldhoven, gaan ook minister-president Rutte, minister Sigrid Kaag en minister Carola Schouten van Landbouw mee. De FNOI zal de staatssecretaris informeren over de Chinese importrestricties en vragen om helderheid en open grenzen voor onze brongescheiden hoogwaardige secundaire grondstoffen.

 

Gepubliceerd op:  16 februari 2018 17692 x bekeken
Categorie:  Algemeen nieuws