Circulaire Economie Pakket: hogere ambities nog weinig concreet

Het nieuwe Circulaire Economie Pakket dat begin december is gepresenteerd door de Europese Commissie is een eerste stap naar duurzame groei. Voor een werkelijk circulaire economie biedt dit pakket echter nog weinig concrete basis.

Misschien waren de verwachtingen te hoog gespannen nadat Eurocommissaris Frans Timmermans het eerdere voorstel vorig jaar had teruggetrokken met de belofte te komen met een nieuw veel ambitieuzer pakket om de Circulaire Economie te realiseren.

Het pakket dat op 2 december jl is gepresenteerd door de Europese Commissie is echter weinig ambitieuzer te noemen dan het teruggetrokken maatregelpakket.

Recyclingdoelstellingen

In de tekstvoorstellen is een sterke focus op het opschroeven van de recyclingdoelstellingen voor de diverse materiaalstromen. De randvoorwaarden om dit te realiseren worden echter onvoldoende ingevuld. Ook het knelpunt dat er tussen de lidstaten geen uniforme meetpunten en meetmethoden zijn voor het meten van de behaalde recyclingpercentages wordt niet ondervangen. 

Voor papieren en kartonnen verpakkingen zijn de nieuwe recyclingdoelstellingen voor 2020 op 75% en voor 2030 op 85% gesteld.

Voor papieren/kartonnen verpakkingen is over 2014 een recyclingpercentage van 82% vastgesteld in de Nedvang monitoringssystematiek.

Productdesign

Het is jammer dat het afgelopen jaar niet is gebruikt om met de adviezen vanuit de Europese recyclingsector de weg te effenen voor een werkelijk circulaire economie. Niet alleen door ‘design for reuse’ en ‘design for recycling’ een Europese wettelijke verankering te geven, maar ook door de belemmeringen waar de recyclingketen mee kampt, aan te pakken.

Dit punt had op Europees niveau moeten worden ingevuld. Nu moeten we het doen met een aansporing vanuit de Europese Commissie aan de Lidstaten om te starten met een aanpak van ‘product design’ voor elektronische producten. ‘Product design’ mag echter niet beperkt blijven tot elektrische en elektronische producten.

Belemmeringen

De belemmeringen voor recycling en het belang van een gelijk speelveld voor primaire en secundaire grondstoffen worden wel aangestipt in het nieuwe circulaire pakket, maar leiden niet tot concrete acties. De aanpak van de knelpunten voor het grensoverschrijdende verkeer van hoogwaardige secundaire grondstoffen beperkt zich tot een plan voor vervanging van de papieren begeleidingsdocumenten naar een elektronische variant. Belangrijk, maar de echte oplossing moet komen uit het schrappen van overbodige regels en een besluit tot één Europese interpretatie van bestaande regels in plaats van 28 verschillende interpretaties van één Europese regeling.

Nederland lijkt echter wel bereid deze knelpunten aan te pakken. Tijdens de laatste bijeenkomst van Grondstoffenpoort riep de directeur-generaal van het ministerie van IenM, Chris Kuijpers, de recyclingsector op te komen met 5 concrete knelpunten. Hij zegde toe om deze knelpunten tijdens het Europese voorzitterschap van Nederland aan de orde te stellen.

Zo komen we wellicht via een omweg toch nog een stapje dichter naar de circulaire economie. 

 

Gepubliceerd op:  24 december 2015 17004 x bekeken
Categorie:  Algemeen nieuws