Column Gerard Nijssen, voorzitter FNOI

LAP3: nog teveel kwantiteit boven circulariteit


Waren we net min of meer opgelucht dat de maximum toegestane verontreiniging in de nieuwe Chinese GB Standard voor oudpapier en karton zou worden verhoogd van 0,3% naar 1%, bleek de werkelijkheid toch anders.
Half november werd een nieuwe ontwerp GB Standard bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) ingediend, waar toch echt een maximum van 0,5% verontreiniging in staat. Een flinke domper.

Tot 15 december kon nog bezwaar worden gemaakt bij de WTO in Geneve. Via de Europese Commissie en vele andere instanties is druk gelobbyd.
Achter de schermen in China zelf speelt zich nog een lobby af. Het gaat hier om besluitvorming op het hoogste niveau. De Chinese president Xi Jinping staat zelf aan het roer om het milieu- en grondstoffenbeleid vorm te geven.
Naast een forse kwaliteitsslag op te importeren recyclingstromen vindt tegelijkertijd een sanering plaats binnen de Chinese recyclingindustrie. Het dichtdraaien van de importkraan moet tevens een ‘boost’ geven aan de eigen inzamelstructuur.


Voor ons als Nederland is essentieel dat we zowel bij de bedrijfsinzameling als huishoudelijke inzameling zorgen voor optimale kwaliteit.
Ik was dan ook benieuwd naar wat het nieuwe Landelijk Afvalbeheersplan, LAP3, hierover zou zeggen. Het LAP is één van de belangrijke pijlers om Nederland in de komende jaren om te buigen naar een circulaire economie, waar optimale recycling moet worden mogelijk gemaakt.
Samen met Stichting PRN en onze overkoepelende organisatie, de Federatie Herwinning Grondstoffen(FHG) hadden wij er bij het ministerie op aangedrongen zich uit te spreken voor hoogwaardige recycling en eenduidig te kiezen voor bronscheiding. Enige teleurstelling bekroop mij wel toen ik de reactie op onze zienswijze zag. Ja, bronscheiding is voor oudpapier de manier om optimale recycling te realiseren, maar… gemeenten blijven autonoom in hun keuze.
Met de circulaire economie in de steigers en hogere kwaliteitseisen helder op het netvlies, kiest het ministerie nog altijd voor kwantiteit boven circulariteit. Dat kan nu echt niet meer….

We zullen de Tweede Kamer binnenkort duidelijk maken wat nodig is in het LAP3 om Nederland echt circulair te maken. Ook in 2018 zullen we onze boodschap met kracht uitdragen. Net zo lang tot ook beleidsmakers circulair gaan denken.
Voor de komende Feestdagen wens ik u echter ook andere ’spirituele’ gedachten en veel plezier met iedereen die u lief is. Graag zie ik jullie dan weer bij onze Nieuwjaarsreceptie op 10 januari in Nieuwegein.

Gerard Nijssen 
Voorzitter FNOI

(deze column is gepubliceerd in de FNOI INFO van december 2017)

 

Gepubliceerd op:  15 december 2017 16601 x bekeken
Categorie:  Column