Energiekosten rijzen de pan uit voor oudpapierbedrijven

Energiekosten  rijzen de pan uit voor oudpapierbedrijven
De dramatische stijging van de energieprijzen vormt een grote uitdaging voor de Nederlandse oudpapierbranche. Ook de transportkosten zijn als gevolg hiervan met enorme percentages toegenomen.

Onderzoeks- en adviesbureau Panteia heeft recent berekend dat de gerealiseerde kostenontwikkeling dit jaar fors hoger is dan eerder geprognotiseerd.
Voor binnenlands wegvervoer is de kostenstijging dit jaar al opgelopen tot meer dan 8%. Voor grensoverschrijdend transport is sprake van een kostenstijging tot 16%, terwijl eerder de raming lag op een kostenstijging van zo’n 5%. Wat de zaak verder bemoeilijkt, is dat steeds meer afnemers binnen de Europese papier- en kartonindustrie, productiestops invoeren.
Dit zorgt ervoor dat de Europese vraag naar oudpapier en karton daalt en de afzet moeizamer wordt. Een en ander heeft geleid tot scherp gedaalde oudpapier prijzen.

Voorzitter van de European Recycling Industries Confederation (EuRIC), Olivier Francois, heeft in een brandbrief richting de Europese Commissie benadrukt dat "Europa's recyclers niet zijn opgewassen tegen de stijgende energiekosten. Deze vormen een directe bedreiging voor Europa's ambities op het gebied van een klimaatneutrale en circulaire economie”.
Nog steeds is maar 12% van de grondstoffen die in de EU bij de productie worden ingezet, afkomstig uit recycling. En dat terwijl recycling niet alleen zorgt voor een aanzienlijke reductie van CO2-emissies, maar ook minder energie vraagt dan primaire grondstoffen.
De Europese recyclingorganisatie heeft daarom bij Europese beleidsmakers erop aangedrongen het gebruik van gerecycleerde materialen verder te stimuleren door middel van koolstofkredieten, bindende doelstellingen voor de inzet van secundaire grondstoffen bij de productie van nieuwe producten, en groene overheidsaanbestedingen.

Gepubliceerd op:  11 oktober 2022 1658 x bekeken
Categorie:  Algemeen nieuws