EuRIC adviseert Timmermans over Europees Circulaire Economie-pakket

Met een brief aan vice-voorzitter Frans Timmermans heeft EuRIC, concrete adviezen meegegeven aan de Europese Commissie om een Circulaire Economie in Europa tot stand te kunnen brengen.

De Europese recyclingorganisatie EuRIC – waar ook de FNOI bij is aangesloten – heeft medio oktober een brief gezonden aan onder meer vice-voorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans, met concrete adviezen en aandachtspunten om een Circulaire Economie in Europa tot stand te kunnen brengen.

In haar advies geeft EuRIC aan dat de presentatie van het EU-pakket Circulaire Economie een unieke mogelijkheid biedt voor de Europese Unie om richtinggevend te worden voor de wereld, en te zorgen voor een werkelijk duurzame economische groei.

EuRIC wijst daarbij op het belang om waar mogelijk te kiezen voor een bedrijfsmatige aanpak om de ketens te sluiten. Concrete maatregelen zijn nodig om ervoor te zorgen dat recyclingstromen daadwerkelijk worden gezien en behandeld als een secundaire grondstof in plaats van afval.

EuRIC noemt onder meer invulling van de volgende randvoorwaarden essentieel om een circulaire economie in Europa te kunnen realiseren:

  • Goedkeuring Europese End-of-Waste criteria voor specifieke recyclingstromen als onder meer oudpapier, kunststof en bioafval om hoogwaardige recycling te stimuleren; 
  • Vaststellen minimumeisen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, waarin onder meer ‘design for recycling’ is opgenomen om optimaal demontage en recycling te kunnen realiseren;
  • Verlichting administratieve procedures van afvaltransportregelgeving voor hoogwaardige recyclingstromen, en wegnemen barrières voor recycling als gevolg van onder meer REACH; 
  • Creëren gelijk speelveld, met name ook tussen private en publieke organisaties;
  • Zorgen voor vrij verkeer van hoogwaardige secundaire grondstofstromen.

De Europese Commissie heeft aangekondigd dat het nieuwe EU-pakket voor de circulaire economie begin december van dit jaar zal worden bekend gemaakt.

 

Gepubliceerd op:  22 oktober 2015 17840 x bekeken
Categorie:  Algemeen nieuws