EuRIC Conferentie ‘in het hart van de Circulaire Economie’ groot succes

Op 1 maart organiseerde de Europese Recyclingorganisatie EuRIC, waarbij de FNOI is aangesloten, haar 2e jaarlijkse congres onder de titel ‘Recycling business at the heart of the circular economy’. Ruim 175 deelnemers woonden dit recyclingcongres bij in de historische Solvay Library in Brussel.

In 5 achtereenvolgende sessies gingen Europarlementariërs, recyclers en beleidsmakers van de Europese Commissie en NGO’s met elkaar in gesprek over de rol van de recyclingketen binnen de circulaire economie.

 

Director General DG Environment, Daniel Calleja Crespo roemde EuRIC als cruciale partner voor het realiseren van de circulaire economie.

Hij benadrukte daarbij dat het essentieel is dat recyclers worden gekoppeld aan producenten om zo productontwerpen, die betere en eenvoudigere recycling mogelijk maken, te realiseren.

Verder ging hij in op het belang van grotere transparantie bij de uitvoeringsorganisaties voor producentenverantwoordelijkheid en het belang van gescheiden inzameling van hoogwaardige recyclingstromen.

 

Die aandacht voor gescheiden inzameling werd nog eens herhaald door Julius Langendorff, plaatsvervangende hoofd van de afdeling Afval en Recycling van de Europese Commissie. Naast preventie en hergebruik zal de focus van de lidstaten zich veel meer moeten gaan richten op de kwaliteit van de inzameling, zo benadrukte hij.  

 

Recyclers uit de diverse materiaalketens lieten met voorbeelden zien tegen welke belemmeringen en lasten zij in de dagelijkse praktijk aanlopen. EVOA, REACH, en diverse kwaliteitsaspecten passeerden daarbij de revue.

 

FNOI-bestuurslid Hans van de Nes schetste met een persoonlijk verhaal de ontwikkelingen binnen de recyclingbranche over de afgelopen jaren.

Hoe hij ooit bij een oudpapier onderneming als accountant binnenkwam, geïnspireerd door de tentoongestelde ondernemingsdrang bleef en gevraagd werd de onderneming voort te zetten.

Hij wees er op dat binnen de papier en kartonketen de circulaire economie is ontstaan door het produceren van hoogwaardige grondstoffen die voldoen aan de kwaliteitsvraag van producenten. Hij stelde dat de keten in Nederland zelf de producentenverantwoordelijkheid had ingevuld zonder dat hiervoor regelgeving nodig was. De nadien verschenen verpakkingswetgeving is voor papier en karton een duidelijk voorbeeld van overbodige regelgeving.

Tot slot noemde hij het onbegrijpelijk dat juist voor een hoogwaardige secundaire grondstof als oudpapier en karton er nog altijd geen Europese End-of-Waste criteria zijn.

 

Aanwezige Europarlementariërs Miriam Dalli van de progressieve alliantie van socialisten en democraten, alsook Sirpa Pietikänen van de Europese Volkspartij (christendemocraten) riepen recyclers op de door hen ervaren belemmeringen over de bühne te blijven brengen. Er moet een betere balans komen tussen lasten voor de recyclingbedrijven en de beoogde doelstellingen vanuit de afvalstoffenregelgeving, zo betoogden zij. Al die onnodige belemmeringen en kosten stimuleren de circulaire economie niet. Dat waren zij volledig eens met de aanwezige recyclers.

       

Gepubliceerd op:  17 maart 2016 17241 x bekeken
Categorie:  Algemeen nieuws