FNOI enquête inzameling 2022 van oudpapier en karton

De jaarlijkse door de FNOI uitgevoerde enquête heeft de volgende ontwikkeling zien m.b.t. de inzameling 2022 van oudpapier en karton in Nederland ten opzichte van het jaar daarvoor.

Huishoudelijke inzameling: 765 kton (was 825 kton in 2021; daling 7,3 %)

Bedrijfsmatige (KWDI) inzameling: 1.630 kton (was 1.650 kton in 2021; daling 1,2 %)

Totale inzameling Nederland: 2.395 kton (was 2.475 kton in 2021; daling 3,2 %)

In de grafiek hieronder (grafiek toevoegen aan het nieuwsbericht uit pptx bestand in de bijlage) vindt u het verloop van de inzameling over de afgelopen 20 jaar. Na de piek in 2008 is met name het tonnage uit de huishoudelijke inzameling sterk teruggelopen door met name een daling van het aantal abonnementen op papieren kranten en tijdschriften. De bedrijfsmatige inzameling van oudpapier en karton is in de afgelopen jaren gestabiliseerd. De ontwikkelingen in deze cijfers worden in belangrijke mate bepaald door de stand van de economie.

Verwachting is dat in 2023 een verdere daling van het ingezamelde hoeveelheid papier en karton te zien zal zijn. Europees is eenzelfde ontwikkeling gaande.

Gepubliceerd op:  16 augustus 2023 931 x bekeken
Categorie:  Verenigingsnieuws