Factsheet Inspectie SZW controles afval- en recyclingbranche

De Inspectie SZW (v/h Arbeidsinspectie) heeft een Factsheet uitgebracht over de door de Inspectie uitgevoerde controles in de afval- en recyclingbranche in 2014/2015.

De Inspectie SZW (v/h Arbeidsinspectie) heeft een Factsheet uitgebracht over de door de Inspectie uitgevoerde controles in de afval- en recyclingbranche in 2014/2015.

Zoals bekend heeft de Inspectie van februari tot augustus 2014 een groot aantal controles uitgevoerd in de afvalsector. Hierbij zijn in eerste instantie 433 bedrijven gecontroleerd. 
Bij die controles stonden de onderwerpen: veiligheid, gevaarlijke stoffen en fysieke belasting centraal. Op basis van de bevindingen heeft een groot aantal hercontroles plaatsgevonden in de eerste helft van 2015. In de Factsheet wordt aangegeven dat bij met name kleine bedrijven (minder dan 10 werknemers) en recyclingbedrijven de arbeidsrisico’s als het zwaarst zijn beoordeeld door de Inspectie, en het aantal geconstateerde overtredingen het hoogst. Van de door de Inspectie bezochte bedrijven was 81% een klein bedrijf.

In de Factsheet wordt ingegaan op de geconstateerde overtredingen en de vervolgens genomen stappen. Voor de oudpapier branche zijn dat met name: papierstof en beveiliging van de opvoerbanden naar de balenpers. De Factsheet sluit af met een kader waarin de activiteiten zijn opgenomen, die door de branches zijn uitgevoerd naar aanleiding van de constateringen van de Inspectie.

De recent verschenen Factsheet vindt u hier.

Gepubliceerd op:   6 augustus 2015 17529 x bekeken
Categorie:  Algemeen nieuws