FHG wil oplossing voor knelpunten recyclingketen

De FHG heeft vijf concrete knelpunten voor de recyclingketen benoemd die de overgang naar een circulaire economie in de weg staan.


Tijdens de eind januari in de Rotterdamse Van Nelle fabriek gehouden stakeholdersbijeenkomst voor de Circulaire Economie Unie vroeg staatssecretaris Sharon Dijksma om de belemmeringen aan te geven voor de overgang naar een Circulaire Economie.
Ook directeur-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Chris Kuijpers, had kort daarvoor de recyclingsector opgeroepen om vijf concrete knelpunten aan te geven.

Overkoepelend platform voor de recyclingketen, FHG, heeft nu vijf concrete belemmeringen benoemd in een aan directeur-generaal Kuijpers verzonden brief:

 

1.Design for Recycling
In het Circulaire Economie Pakket van de Europese Commissie en in Nederlandse beleidsplannen of wettelijke regelingen zijn nauwelijks concrete stimulansen opgenomen om producten zo te ontwerpen dat hergebruik en recycling wordt vereenvoudigd.
Ook is er geen enkele stimulans voor het toepassen van gerecyclede materialen;

 

2. Hoogwaardige inzameling
Hoogwaardige inzameling leidt tot hoogwaardige recycling. Dat lijkt vanzelfsprekend. Toch worden steeds meer onderzoekstrajecten gesubsidieerd die erop zijn gericht om de inzameling te verhogen in plaats van de kwaliteit. Kwaliteit is echter van het grootste belang om goed te kunnen recyclen.
De FHG roept de overheid op te kiezen voor hoogwaardige recycling;

 

3. 28 interpretaties van een Europese Verordening
De EVOA die het grensoverschrijdend verkeer van afvalstoffen regelt, is onduidelijke Europese regelgeving. Daar waar een Europese Verordening moet leiden tot harmonisatie van regelgeving, leidt de EVOA tot verschillende interpretaties in de 28 lidstaten.
Dit vormt een enorme kostenfactor voor recycling en is een bron van talloze geschillen tussen overheid en recyclingketen en lidstaten onderling;

 

4. Verbrandingsbelasting op export
Bij de recycling van hoogwaardige stromen ontstaan residuen die niet anders dan verbrand of gestort kunnen worden. Verbrandingsbelasting op onvermijdbare residuen is al geen stimulans voor recycling. Verbrandingsbelasting op export van hoogwaardige recyclingstromen leidt tot een enorme kostenstijging en onduidelijkheid.
De FHG steunt daarom het recente voorstel van staatssecretaris Wiebes om de exportheffing op nul te zetten;

 

5. REACH/CLP
De chemicaliën regelgeving die voortvloeit uit REACH en CLP maakt voor een aantal recyclingstromen de productie van hoogwaardige grondstoffen uit ‘afval’ moeilijk en onrendabel.
De informatieplicht en labelplicht die voor recyclingstromen voortvloeien uit deze regelgeving levert geen enkele bijdrage aan de volksgezondheid. Wel staat zij de totstandkoming van de circulaire economie in de weg.


Géén van de genoemde belemmeringen is nieuw. De meeste zijn ook al meermalen aangekaart vanuit de recyclingketen. Ook de FNOI heeft reeds talloze malen gewezen op het belang van het stimuleren van hoogwaardige brongescheiden inzameling alsook op de EVOA-knelpunten.

Het Nederlandse EU-voorzitterschap en het belang van de totstandkoming van de Circulaire Economie zorgen nu voor het momentum om de belemmeringen aan te pakken.


Brief FHG d.d. 18 februari 2016

 

Gepubliceerd op:  24 februari 2016 17021 x bekeken
Categorie:  Algemeen nieuws