FNOI mobiliseert Europarlementariërs voor eindspel End-of-Waste criteria papier en karton

Met een oproep aan de Nederlandse Europarlementariërs tracht de FNOI te voorkomen dat het End-of-Waste voorstel voor papier en karton na stemming in het Europees Parlement deze maand voorgoed in een Brusselse la zal verdwijnen.

De FNOI deed  de oproep op 2 december  samen met alle nationale recyclingorganisaties in Europa, en de Europese organisaties voor recycling- en afvalsector ERPA en FEAD. De oproep ging vergezeld van een voorstel tot amendering van de resolutie van de Britse Europarlementariër, Chris Davies.

Tijdens het AO op 14 november jl. gaf Staatssecretaris Mansveld al aan dat Nederland groot voorstander is van de vaststelling van Europese einde afval criteria voor papier en karton, mits de toevoeging van ‘drankenkartons’ uit het huidige End-of-Waste voorstel verdwijnt.
Zij benadrukte deze Nederlandse positie na vragen hierover van VVD Kamerlid Remco Dijkstra.

Op 5 november jl.  had de Milieucommissie van het Europees Parlement een resolutie aangenomen van de Britse Europarlementariër Chris Davies tegen het vaststellen van de End-of-Waste criteria voor papier en karton.
Deze resolutie bevatte echter naast een groot aantal feitelijke onjuistheden over de gevolgen van de invoering van de einde afval criteria ook tal van juridische onjuistheden.
Het DG Milieu heeft bij monde van de Directeur Afvalstoffen eerder laten weten dat die juridische onjuistheden er toe kunnen leiden dat de Europese Commissie geen einde afvalcriteria op Europees niveau meer zou kunnen vaststellen.

De hele discussie over het End-of-Waste voorstel voor papier en karton is begonnen na toevoeging van gelamineerde verpakkingen in de laatste versie van het End-of-Waste voorstel.
Dit gebeurde na een krachtige lobby vanuit de Europese drankenkartonorganisatie ACE, welke in huis zit bij de Europese belangenorganisatie voor de papier- en kartonindustrie CEPI.
Vreemd genoeg was het vervolgens CEPI zelf, die via de Britse Europarlementariër het End-of-Waste voorstel met een Resolutie trachtte te torpederen.

De Europese oudpapier industrie  stelt nu voor om de Resolutie te amenderen op een wijze dat het Europees Parlement het thans voorliggende voorstel enkel verwerpt op de (late) toevoeging van drankenkartons. Die toevoeging strookt ook niet met de oorspronkelijke uitgangspunten van de einde afval criteria.
Met het amendement ontstaat vervolgens ruimte voor de Europese Commissie om het voorstel einde afval criteria voor oudpapier alsnog aan te passen conform de wensen van lidstaten en Parlement.

De FNOI noemt het van het grootste belang dat het Europees Parlement de End-of-Waste criteria voor papier en karton vaststelt. Het is noodzakelijk voor een verdere verbetering van de kwaliteit van de recycling in Europa, verlichting van de administratieve lasten voor de oudpapier branche, en waardering van hoogwaardig ingezameld en gerecycled oudpapier en karton als secundaire grondstof.

Naar verwachting zal het Europees Parlement medio december over de Resolutie en het End-of-Waste voorstel stemmen.

Gepubliceerd op:   2 december 2013 19206 x bekeken
Categorie:  Verenigingsnieuws