FNOI pleit voor einde-afval criterium oudpapier tijdens bezoek ministerie

FNOI pleit voor einde-afval criterium oudpapier tijdens bezoek ministerie
Op 19 september bezochten vertegenwoordigers van het ministerie van IenW FNOI-lid Nijssen Recycling. Zij deden dit op uitnodiging van de FNOI. Tijdens het bezoek hield de FNOI een vurig pleidooi voor de vaststelling van einde-afval criteria voor oudpapier en karton. Daarmee worden de materialen niet langer als afval maar als grondstof beschouwd.

Einde-afval criterium
Als een stof of voorwerp een afvalstof is, gelden specifieke administratieve en financiële verplichtingen. Ook voor het verwerken, toepassen en vervoeren van afvalstoffen zijn specifieke regels en vergunningprocedures van toepassing. De Europese Commissie (EC) heeft criteria ontwikkeld om bepaalde afvalstoffen niet langer als een afvalstof aan te merken; de einde-afval criteria. Deze zijn er bijvoorbeeld voor ijzer-, staal- en aluminium- en koperschroot. Voor oudpapier en karton zijn geen einde-afval criteria. Een voorstel om wel tot zulke criteria te komen, werd in 2012 weggestemd in het Europees Parlement. Een grootschalige lobby van de Europese papier- en kartonindustrie lag mede aan dit besluit ten grondslag. De industrie was bang dat hoogwaardig, brongescheiden oudpapier en -karton, net als pulp of papier – zonder belemmerende afvalstoffenregels – als secundaire grondstof (wereldwijd) zou kunnen worden verhandeld. Sindsdien heeft de EC meerdere einde-afval criteria opgesteld voor recyclingstromen die qua hoogwaardigheid en circulariteit niet kunnen tippen aan oudpapier. De FNOI dringt al jaren aan op een einde-afval status voor oudpapier en -karton.

Level playing field
Na lang aandringen vanuit onze Europese recyclingorganisatie EuRIC heeft de EC bevestigd dat zij de einde-afval criteria voor oudpapier zal oppakken. Eerst zullen criteria worden opgesteld voor kunststof en textiel. Voordat er sprake is van de gewenste situatie zijn we dus een jaar of vijf verder. Reden voor de FNOI om vertegenwoordigers van het ministerie van IenW uit te nodigen voor een bezoek aan de oudpapierbranche. Voor afvalstoffen waarvoor geen Europese einde-afvalcriteria zijn ontwikkeld, kunnen Europese lidstaten zelf regelingen met einde-afval criteria invoeren. Zulke nationale criteria zijn inmiddels vastgesteld in Spanje, Italië, Wallonië en sinds dit jaar ook in Frankrijk. De nationale verordeningen zijn gebaseerd op de eerder weggestemde Europese End-of-Waste Verordening. Ook enkele Duitse deelstaten kwalificeren gezuiverd en gesorteerd oudpapier inmiddels als grondstof in plaats van afval. Tot slot deed de Benelux Commissie enkele jaren terug nog een stevige aanbeveling aan de Nederlandse overheid om einde-afval criteria voor oudpapier en -karton in te voeren. Van één Europese markt lijkt gezien het bovenstaande geen sprake. Van een level playing field voor Nederlandse oudpapierondernemingen al helemaal niet. Tijd voor actie!

Overleg IenW
Op 19 september bezochten vertegenwoordigers van het ministerie van IenW FNOI-lid Recycling.nl. In een korte presentatie somden de FNOI-voorzitter Gerard Nijssen en FNOI-directeur Hans Koning de argumenten op waarom de toekenning van een einde-afval status aan oudpapier zo belangrijk is voor de totstandkoming van de circulaire economie:

  • het vormt een officiële erkenning van oudpapier als hoogwaardige grondstof;
  • het leidt tot verbetering van de ingezamelde kwaliteit van oudpapier en is daarmee een krachtig middel in de strijd tegen de toenemende vervuiling van met name het huishoudelijk ingezamelde oudpapier;
  • het zorgt voor verlaging van de transportkosten en administratieve lasten voor recyclingondernemingen.   

Momentum
De omzetting van het Landelijk Afvalbeheersplan (LAP3) naar het 1e Circulaire Materialen Plan (CMP1) biedt volgens de FNOI het ideale moment om te komen tot een nationaal ketenbeleid met erkenning van secundaire grondstoffen. Er is alles aan gelegen om ervoor te zorgen dat het ministerie einde-afval criteria voor oudpapier meeneemt in haar beleidsuitwerking. De delegatie vanuit het ministerie heeft toegezegd de dringende aanbeveling vanuit de FNOI in overweging te nemen. Eerst zijn nu vaststelling van einde-afval criteria voor cellulose en struviet in de maak en de capaciteit bij het ministerie is beperkt. Dat afvalwatergruis zoals struviet eerder een grondstofstatus krijgt dan oudpapier en -karton, is volgens de FNOI lastig uit te leggen. De FNOI zal nationaal en internationaal blijven aandringen op een spoedige vaststelling van einde-afval criteria, en daarmee de erkenning van oudpapier als hoogwaardige grondstof.

Gepubliceerd op:  19 december 2022 1427 x bekeken
Categorie:  Algemeen nieuws