FNOI roept Nederlandse Europarlementariërs op End-of-Waste voorstel te steunen

Op 24 oktober behandelt de Environmental Committee van het Europees Parlement het voorstel tot vaststelling van de End-of-Waste criteria voor oudpapier. De stemming hierover moet op 5 november plaatsvinden.

Op 24 oktober behandelt de Environmental Committee van het Europees Parlement het voorstel tot vaststelling van de End-of-Waste criteria voor oudpapier. De stemming hierover moet op 5 november plaatsvinden.

De FNOI heeft afgelopen week de Nederlandse Europarlementariërs die deel uit maken van het Committee on the Environment, Public Health and Food Safety aangeschreven met het uitdrukkelijk verzoek het voorstel tot vaststelling van de End-of-Waste criteria voor oudpapier en karton te ondersteunen, en de motie van de Britse Europarlementariër, Chris Davies, af te wijzen.

De eind september jl door Chris Davies ingediende motie vormt  het sluitstuk van een lobby om de vaststelling van de End-of-Waste criteria voor papier te blokkeren.
Met name de Spaanse papier industrie is bevreesd de grip op grondstoffen te verliezen als oudpapier na bewerking door de oudpapier branche niet meer wordt aangemerkt als afvalstof, en vrijelijk verhandeld kan worden als hoogwaardige grondstof. Nu is dat praktisch onmogelijk als gevolg van de protectionistische Spanish Waste Act. Daarnaast zou ook staatssteun voor de Spaanse papier industrie komen te vervallen als oudpapier niet meer als afval wordt gekwalificeerd.

Vaststelling van End-of-Waste criteria vormt een stimulans voor meer hoogwaardige recycling van papier in de Europese Unie. Onder meer door het in het voorstel vastgelegde maximum verontreinigingspercentage van 1,5%. Helaas doet de motie van Europarlementariër Chris Davies juist het tegenovergestelde voorkomen. 
De oproep van de FNOI sluit aan bij de recente oproep van de Europese organisaties ERPA en FEAD om de motie van Davies af te wijzen.

Gepubliceerd op:  24 oktober 2013 18228 x bekeken
Categorie:  Algemeen nieuws