Gescheiden inzameling oudpapier en karton daalt verder

De inzameling is in 2012 opnieuw gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. De daling bedroeg 4%. Een en ander blijkt uit de resultaten van de jaarlijkse FNOI-enquête.

Op basis van de enquête ‘inkoop en val’ die dit voorjaar is gehouden, komt de FNOI  tot de volgende cijfers m.b.t. de inzameling 2012 van oudpapier en karton in Nederland: 

Huishoudelijke inzameling:         995 kton (was 1.050 kton in 2011; daling 5,2 %)
KWDI inzameling:                          1.385 kton (was 1.430 kton in 2011; daling 3,1 %)
Totale inzameling Nederland:     2.380 kton (was 2.480 kton in 2011; daling 4 %)

Tot en met 2008 steeg de inzameling tot een totaaltonnage van 2.760 kton (2008). 
Vervolgens zette de daling in van het ingezamelde oudpapier in Nederland. Voor het vierde opeenvolgende jaar zijn de inzamelcijfers gedaald tot een niveau dat nog net iets boven het niveau van 2003 ligt.
Het inzamelpercentage echter is in de afgelopen jaren gestegen tot 86%.

De huishoudelijke inzameling is inmiddels gedaald tot onder het niveau van het jaar 2000.
Verklaringen voor de dalingen in de huishoudelijke val industriële val in 2012:

  • Teruggelopen aantal abonnementen op kranten en tijdschriften en terugloop in advertenties als gevolg van de economische situatie;
  • Voortschrijdende digitalisering informatieverkeer, waaruit verdere daling huishoudelijke inzameling moet worden verklaard;
  • Ook een deel van de daling in de industriële val kan uit de toegenomen digitalisering van de maatschappij worden verklaard. De omzet in de grafimediabranche kromp hierdoor verder in 2012. De grafimediabranche is een belangrijke toeleverancier van oudpapier.
Gepubliceerd op:   3 juni 2013 17225 x bekeken
Categorie:  Algemeen nieuws