Geslaagd EuRIC evenement: ‘Towards an EU Circular Economy’

Op 24 maart jl organiseerde de nieuwe Europese Recyclingorganisatie EuRIC een zgn launch event. Het evenement droeg als titel: Towards an EU Circular Economy – the contribution of recyclers to job creation and sustainable growth.

Het evenement zou aanvankelijk in het Europees Parlement worden georganiseerd. Door de toegenomen terreurdreiging en veiligheidsmaatregelen moest het evenement echter uitwijken naar het gebouw van het Europees Economisch en Sociaal Comité(EESC) in Brussel.

Het debat werd voorgezeten door Europees Parlementslid Karl-Heinz Florenz. Florenz noemde het een uitstekend initiatief dat de Europese recyclingketen zich heeft verenigd in EuRIC en de recyclingsector zich heeft opgeworpen om mee te denken met de Europese Commissie over het vormgeven van het Circulaire beleid. De Europese Commissie had het eerste Circular Economy voorstel teruggetrokken, omdat het niet ambitieus genoeg was en onvoldoende de gehele productieketen zou betrekken bij het realiseren van de doelstellingen voor hergebruik en recycling.

Karl Falkenberg, Director General van DG Environment van de Europese Commissie noemde het van groot belang dat we met ons denken wegkomen uit het afval en gaan denken in ‘grondstoffen’. Vanuit die gedachte moet de wetgeving ook worden ontwikkeld. End-of-Waste noemde hij hierbij van belang, alhoewel voor de stromen waar dit nu is geregeld vooralsnog weinig positieve effecten merkbaar zijn. Daarnaast wees hij er met nadruk op dat een slag moet worden gemaakt om de kwaliteit van recycables te verbeteren. Wettelijke maatregelen kunnen niet alleen meer zijn gericht op kwantiteit. Hiervoor is noodzakelijk dat ‘design for reuse’ en ‘design for recycling’ veel meer dan nu centraal komen te staan. 
EuRIC voorzitter Domique Maguin stelde in zijn presentatie dat de circulaire economie is opgenomen in de DNA-structuur van de recyclingketen. De recyclingsector is met haar activiteiten het toonbeeld van duurzame groei. Daarnaast is het economisch belang van de Europese recyclingsector groot. Om dit te illustreren gaf hij kort de kerngegevens weer van de Europese recyclingbedrijven vertegenwoordigd door EuRIC: 5.500 ondernemingen in 18 landen, 300.000 banen binnen Europa en met een totale omzet van € 95 miljard.

Tot slot gingen vertegenwoordigers uit de recyclingketen, de Europese Commissie en leden van het Europees Parlement nog met elkaar in debat onder leiding van journalist, Hajo FriedrichHierbij ging het onder meer over End-of-Waste, Ecodesign en het feit dat sommige secundaire grondstoffen duurder zijn dan primaire als direct gevolg van nationale en Europese regelgeving.

Het was een uitstekend georganiseerd debat, waarbij de Europese recyclingorganisatie EuRIC duidelijk haar visitekaartje heeft afgegeven aan de Europese Commissie.

Gepubliceerd op:  26 maart 2015 17721 x bekeken
Categorie:  Algemeen nieuws