Gezamenlijke brancheorganisaties organiseren Nationaal Recycling Congres

De brancheorganisaties FNOI (oudpapier), MRF (metaalrecycling) en de VHT (textielrecycling) nemen het initiatief tot het organiseren van een Nationaal Recycling Congres. Het congres zal worden gehouden op woensdag 18 maart 2020 in de Fokker Terminal te Den Haag. De datum valt samen met Global Recycling Day 2020, de dag waarop sinds enkele jaren wereldwijd de aandacht wordt gevestigd op het belang van recycling in een duurzame samenleving.

Aanleiding voor het congres is tevens het feit dat het volgend jaar 100 jaar geleden is dat in Nederland de Amsterdamse lompen- en schroothandel zich organiseerden. Deze samenwerking vormde het startsignaal voor de steeds verdere professionalisering van inzameling en verwerking van gebruikte materialen. Anno 2020 is ons land mede dankzij deze infrastructuur een toonaangevende speler op dit gebied, en geldt het als internationale ‘rotonde’ voor secundiare grondstoffen.

Circulariteit is van cruciaal belang voor een duurzame, CO2-neutrale toekomst van de BV Nederland. Maar om ons land in de komende decennia volledig circulair te maken zijn nog de nodige stappen te zetten. Zo is het van belang dat de overheid erkent dat gerecylede materialen geen afval zijn maar waardevolle grondstoffen, en dat deze erkenning wordt vertaald in eigentijdse regelgeving die CE stimuleert, en dus niet hindert. Dat betekent ook dat de Circulaire Economie hoger op de politieke agenda moet komen, en dat daarbij de recyclingbranche als praktijkdeskundige gesprekspartner wordt gehoord. Van producentenkant zal voorts het streven naar design for recycling moeten worden omgezet in design with recycling.

Namens de gezamenlijke brancheorganisaties stelt Directeur FNOI en MRF Hans Koning daarom: “Circulariteit is voor de recyclingsector al bijna een eeuw core business. De sector innoveert, investeert en draagt bij aan een economie die minder afhankelijk is van het buitenland en het milieu minimaal belast. De sector wil kennis en ervaring delen en wil graag samenwerken met alle ketenpartners. Vandaar dat wij als gezamenlijke recyclingsectoren onze krachten bundelen met de organisatie van dit congres, om zo de aandacht te vestigen op het belang van onze branches voor de realisatie van de Circulaire Economie. Daarmee bundelen wij niet alleen onze kennis en ervaring, maar creëren wij tevens een platform om generieke kansen te benutten en bedreigingen af te wenden. We gaan ervan uit dat de komende maanden nog meer recyclingorganisaties zullen aanhaken.”

Het voorlopige programma is te vinden op www.NationaalRecyclingCongres.nl

Nationaal Recycling Congres

Gepubliceerd op:  28 november 2019 6984 x bekeken
Categorie:  Verenigingsnieuws