Grondstoffenakkoord ondertekend

Op dinsdag 24 januari hebben 180 partijen het Nationaal Grondstoffenakkoord getekend, waaronder de recyclingketen vertegenwoordigd door de FHG.

 

In het Grondstoffenakkoord staan afspraken om de Nederlandse economie te laten draaien op herbruikbare grondstoffen.
Namens het kabinet tekenden staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) en minister Kamp (Economische Zaken).  Het Nederlandse bedrijfsleven werd vertegenwoordigd door Hans de Boer (VNO-NCW) en Michaël van Straalen (MKB-Nederland).

De Federatie Herwinning Grondstoffen (FHG) heeft zich ook achter het Grondstoffenakkoord geschaard. De FNOI is bij de FHG aangesloten.
De recyclingketen vormt de Circulaire Economie in de praktijk. De kennis en ervaring vanuit de bij de FHG aangesloten organisaties moeten gaan bijdragen aan een resultaat- en praktijkgerichte invulling van de transitie-agenda's.
Ook de belemmeringen voor recycling - mede door de definitie van 'afvalstof' die nog altijd van toepassing is op hoogwaardige recyclingstromen – zullen in deze trajecten moeten worden weggenomen volgens de FHG.
Design voor hergebruik en design for recycling zullen als het aan de FHG ligt de belangrijkste pijlers van de transitie-agenda’s moeten worden.  Hoogwaardige inzameling draagt zorg voor hoogwaardige recycling. Kwaliteit en afzetmarkten van recyclingstromen dienen hierbij centraal te staan. De transitie-agenda’s zullen worden gekoppeld aan de trajecten die reeds lopen in het kader van de programma’s Van Afval naar Grondstof (VANG) en Meer en Beter Recyclen, waar de FHG reeds als stakeholder is betrokken.


Meer over het Grondstoffenakkoord vindt u op:

https://www.circulaireeconomienederland.nl/grondstoffenakkoord/default.aspx

 

Gepubliceerd op:  25 januari 2017 16417 x bekeken
Categorie:  Algemeen nieuws