Hoogwaardige recyclingsectoren keren zich tegen verbrandings-/ stortbelasting

Recyclingorganisaties FNOI en MRF zijn in grote lijnen positief over de strekking van het nieuwe regeerakkoord. Beide recyclingorganisaties benadrukken echter dat de verbrandings- en stortbelasting achterhaalde en contraproductieve sturingsmechanismen zijn.

 

Onlangs verscheen in het nieuwsmagazine AfvalOnline een publicatie met reacties uit de afval- en recyclingwereld op het nieuwe regeerakkoord.
De eerste reactie van recyclingorganisaties FNOI en MRF was in grote lijnen positief. Beide recyclingorganisaties noemen de aangekondigde verhoging van de verbrandings- en stortbelasting alsmede invoering van een exportheffing echter achterhaald en contraproductief.

Circulaire Economie meer dan CO2
Het expliciet benoemen in het regeerakkoord van de reeds ingezette trajecten is een belangrijke steun voor de Transitieteams. Belangrijker is dat er ook voldoende budget voor wordt vrijgemaakt in de rijksbegroting voor het Circulaire Economie programma. Gemiste kans is dat het stimuleren van ‘design for recycling’ en ‘design with recycling’ niet expliciet zijn benoemd in het regeerakkoord om deze transitie te bespoedigen. Belangrijk is dat het Circulaire Economie programma niet volledig wordt gekoppeld aan klimaat en CO2. Circulaire Economie staat voor veel meer.

Ook de innovatieprogramma’s speciaal voor MKB-bedrijven die in het regeerakkoord worden genoemd, zullen voldoende budget moeten hebben. Voor het slagen van die programma’s is belangrijk dat de voorwaarden eromheen worden aangepast aan MKB-bedrijven. Nu brengen gesubsidieerde innovatietrajecten zoveel administratieve rompslomp mee dat MKB-bedrijven vaak noodgedwongen afhaken.

Vermindering regeldruk
Dit is pakweg het vijfde kabinet op rij dat toezegt de regeldruk en administratieve lasten te verlichten voor het MKB. In de praktijk heeft de recyclingsector de administratieve lasten en regeldruk in die periode slechts zien toenemen. In overkoepelend FHG-verband wil de recyclingsector het kabinet graag ondersteunen en adviseren op welke wijze de regeldruk voor de recyclingketen daadwerkelijk kan worden verlicht.

Verbrandings- en stortbelasting achterhaald
Elk hoogwaardig recyclingproces kent een onvermijdbaar residu dat moet worden verbrand of gestort. FNOI en MRF noemen de verbrandings- en stortbelasting achterhaalde mechanismen. Dergelijke heffingen sturen alleen op kwantiteit. In de circulaire economie moet sturing liggen op de kwaliteit en afzet.

Dat kan alleen worden bereikt door:

  • verbeteren kwaliteit inzameling recyclingstromen;
  • verbeteren recycelbaarheid producten (design for recycling/design with recycling);

De aangekondigde exportheffing zien FNOI en MRF dan ook slechts als een extra last voor hoogwaardige recycling, waar geen enkel sturend effect vanuit gaat. In Vlaanderen ziet de FNOI al de bizarre gevolgen van een dergelijke exportheffing voor de recyclingbranche (zie artikel ‘FNOI maakt bezwaar tegen Vlaamse heffing op verbranden/storten’).

Kilometerheffing
De recyclingsector werkt voortdurend aan transportefficiëntie en alternatieve transportwijzen, bijvoorbeeld over water. Echter, wij blijven ook afhankelijk van transport over de weg. Wil de recyclingsector kunnen blijven investeren, dan moet deze lastenverzwaring worden gecompenseerd. 

 

Gepubliceerd op:  19 oktober 2017 16273 x bekeken
Categorie:  Algemeen nieuws