Implementatie herziene WEEE-Richtlijn raakt archief- en datavernietigers

Implementatie van de Europese WEEE Richtlijn in Nederlandse regelgeving gaat naar verwachting grote gevolgen hebben voor archief- en datavernietigingsbedrijven.

Herziening van de Richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur treft – naar het zich laat aanzien – ook datavernietigingsbedrijven, die onder meer computers en andere (elektronische) datadragers vernietigen.
Deze bedrijven dienen volgens een voorontwerp van de Regeling worden gehouden met ingang van 1 januari 2016 verplicht te zijn gecertificeerd op basis van de WEEELABEX normative document on Treatment V9.0. Dit is een Europese standaard voor verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.
Daarnaast zullen de hoeveelheden verwerkte apparaten dienen te worden gemonitord en geregistreerd in een te ontwikkelen Nationaal Register. Intentie is om dit Register onder te brengen bij Wecycle. Een speciale uitvoeringsovereenkomst moet tussen verwerkers en Wecycle worden gesloten om een vertrouwelijke registratie te gaan borgen.

De FNOI zet zich samen met de MRF in om de Regeling zo uitvoerbaar mogelijk te houden voor de professionele inzamelaars, verwerkers en datavernietigingsbedrijven.
Eerder wisten beide recyclingorganisaties een door producentenorganisaties voorgestelde afgifteplicht (aan de producentenorganisaties) tegen te gaan.

Gepubliceerd op:   3 oktober 2013 17625 x bekeken
Categorie:  Algemeen nieuws
Gerelateerde artikelen

Virol als eerste bedrijf in Noord-Nederland gecertificeerd volgens WEEELABEX-norm

Trots is Virol op de WEEELABEX-certificering die zij deze week als één van de eerste tien bedrijven in Nederland uitgereikt heeft gekregen. Dit betekent dat Virol deze exclusieve certificering in huis heeft om elektronische apparaten te mogen demonteren en verwerken op een verantwoorde en duurzame manier.

13 juli 201517929 x bekeken Leden nieuws

Implementatie WEEE-richtlijn risico datavernietiging

De Europese Richtlijn voor de inzameling en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur is medio 2012 gepubliceerd. De inzameldoelstellingen gaan fors omhoog.

25 oktober 201318222 x bekeken Algemeen nieuws