Implementatie WEEE-richtlijn risico datavernietiging

De Europese Richtlijn voor de inzameling en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur is medio 2012 gepubliceerd. De inzameldoelstellingen gaan fors omhoog.

Van 4 kilo per inwoner nu naar ca. 16 kilo in 2019. Implementatie in de Nederlandse regelgeving moet in februari 2014 zijn doorgevoerd. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft bij de implementatie van de richtlijn in Nederlandse wetgeving gekozen voor verplichte registratie en monitoring. 

De laatste discussies over de precieze invulling van de implementatie lopen nog.

De hoofdlijnen van de Regeling zijn als volgt:

  1. Verplichte aansluiting door inzamelaars/transporteur/be- en verwerkers van WEEE-stromen bij het 'Register';
  2. Rapportage in Register; uitvoering Register wordt ingevuld door Wecycle;
  3. Voorgenomen wettelijke certificeringseis voor be- en verwerkers op basis van WEEELABEX- of CENELEC-norm per 1 januari 2015.

Met name punt 3 levert grote problemen op voor de professionele datavernietiging in Nederland. Naast het feit dat de administratieve en financiële lasten van de nieuwe wetgeving gaan drukken op de sector is de WEEELABEX-certificering geschreven met een recyclinggedachte in het achterhoofd. Er wordt in de regeling grotendeels voorbijgegaan aan de realiteit dat privacywetgeving, certificeringseisen en klanten van datavernietigingsbedrijven hoge eisen stellen aan de vertrouwelijkheid van het vernietigingsproces. Ook maakt de WEEELABEX-norm mobiel vernietigen en vernietigen door bedrijven zelf, onmogelijk.  Ook de voorgenomen datum van 1 januari 2015 is weinig reëel te noemen.

Namens de belangen van de datavernietigingsbranche gaat de FNOI daarom in gesprek met I&M, opdat in de wetgeving afdoende rekening gehouden wordt met de belangen van datavernietigingsbedrijven. 

 

Gepubliceerd op:  25 oktober 2013 18234 x bekeken
Categorie:  Algemeen nieuws
Gerelateerde artikelen

Virol als eerste bedrijf in Noord-Nederland gecertificeerd volgens WEEELABEX-norm

Trots is Virol op de WEEELABEX-certificering die zij deze week als één van de eerste tien bedrijven in Nederland uitgereikt heeft gekregen. Dit betekent dat Virol deze exclusieve certificering in huis heeft om elektronische apparaten te mogen demonteren en verwerken op een verantwoorde en duurzame manier.

13 juli 201517929 x bekeken Leden nieuws