De nieuwe Chinese standaarden GB/TBT/CHN1211 en G/TBT/CHN1212 voor de import van recyclingstromen leiden tot veel verwarring, onbegrip en niet te vergeten kosten bij de Europese recyclingbedrijven. Met name de kunststof- en papierrecycling worden momenteel zwaar getroffen. De FNOI vraagt de Chinese overheden om duidelijkheid en aansluiting bij de internationaal erkende normen van de standaardsoortenlijst EN643

De tekst van de gewijzigde Chinese standaarden voor import van afval- en recyclingstromen zijn alleen beschikbaar in het Chinees en op diverse onderdelen onduidelijk. Een officiële vertaling is er niet, hetgeen bijdraagt aan de verwarring. Daarnaast kennen de nieuwe standaarden eisen die niet haalbaar zijn. Voor oudpapier is bijvoorbeeld een maximum van 0,3% verontreiniging in het aangeleverde oudpapier opgenomen. Hiertoe zou ook producteigen verontreiniging als nietjes, labels en tape op dozen moeten worden gerekend. Deze grenswaarde is niet realistisch. In de regel overtreft de producteigen vervuiling al de 0,3%.
De erkende Europese Standaardsoortenlijst voor papier en karton EN643 die ook wereldwijd toonaangevend is, kent een grens van 1,5% verontreiniging voor alleen papiervreemde verontreiniging.

Mede namens de FNOI heeft de Europese recyclingorganisatie EuRIC eind augustus jl. een klacht ingediend bij de Chinese autoriteiten tegen de notificaties van de nieuwe standaarden GB/TBT/N/CHN1211 en GB/TBT/N/CHN1212Ook de wereldrecyclingorganisatie BIR en het Amerikaanse ISRI hebben bezwaar aangetekend tegen de Chinese maatregelen.
De invoering van de nieuwe standaarden wordt zowel inhoudelijk als procedureel in strijd met alle regels genoemd. De Wereldhandelsorganisatie WTO stelt voor notificaties standaard 60 dagen om te kunnen reageren. De Chinese overheid heeft nu een responstijd van precies 2 dagen aangehouden, terwijl ook geen Engelse vertaling voorhanden was van de gewijzigde standaarden.

Vooralsnog stuiten onze bezwaren op een Chinese muur van stilzwijgen. In de bedrijfstak heerst ondertussen grote onrust. Gelet op het ontbreken van officiële vertalingen is ook bij Chinese importeurs onduidelijkheid over de interpretatie ervan. Die verwarring leidt tot stagnatie van de inkoop of allerlei aanvullende eisen over wat als verontreiniging zou moeten worden aangemerkt.

Om hun grondstoftekorten aan te zuiveren kopen diverse Chinese papierfabrieken nu nieuw papier rollen in om als grondstof voor hun papier- en kartonproductie in te zetten. Een absurde situatie die ook lijnrecht ingaat tegen de wens van de Chinese overheid om een meer circulaire economie te realiseren.

De FNOI staat volledig achter het Chinese streven om hoogwaardigere recycling te bereiken via een stevig beleid dat resulteert in een lagere verontreiniging van de aangeleverde recyclingstromen. De FNOI pleit daarom al vele jaren voor brongescheiden inzameling van oudpapier en karton. Keer op keer spreken wij ons uit tegen nascheiding en gemengde inzamelsystemen als in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.
Die laagwaardige inzamelsystemen zijn ook de voornaamste reden geweest voor eerst de aanscherping van het inspectiebeleid met de operaties ‘Green Fence’ en ‘National Sword’, en nu dan de wijziging van de import standaarden. 

Het is goed dat inzamelsystemen en recycling op een hoogwaardiger niveau komen. De wijze waarop de Chinese overheid dit nu wil bereiken, is echter onacceptabel en contraproductief. De FNOI dringt er daarom bij de Chinese autoriteiten op aan dat in de eisen wordt aangesloten op de internationaal erkende verontreinigingsnormen uit de Europese EN643 standaard van maximaal 1,5% productvreemde verontreiniging. Voorkomen moet worden dat het nu genoemde onrealistische percentage van 0,3% een eigen leven gaat leiden.

Gepubliceerd op:  15 september 2017 16404 x bekeken
Categorie:  Algemeen nieuws