Lichte afname vervuiling in huishoudelijk oudpapier

Oudpapier en karton dat huis-aan-huis wordt ingezameld met mini-containers in gemeenten zonder diftar is het minst verontreinigd en kan daarom optimaal worden gerecycled.

Deze conclusie vloeit voort uit het onlangs door de stichting PRN gepubliceerde rapport over het jaarlijkse vervuilingsonderzoek dat plaatsvindt in opdracht van PRN, FNOI en de VNP.
Stichting Papier Recycling Nederland, de oudpapierindustrie en de papier- en kartonindustrie laten sinds 2001 praktijkonderzoek doen naar de trendmatige ontwikkeling van de vervuiling in het oudpapier afkomstig van particuliere huishoudens.  

Vervuiling in oudpapier belemmert het recyclingproces en moet zoveel mogelijk worden voorkomen om hoogwaardige recycling mogelijk te maken. Het bij particuliere huishoudens ingezamelde oudpapier bevatte in 2015 drie miljoen kilo minder vervuiling dan in 2014. In totaal ging het om ruim 33 miljoen kilo vervuiling in de 884 kiloton oudpapier, die in 2015 bij de huishoudens werd ingezameld.

De vervuiling in het huishoudelijk oudpapier bedroeg in 2015 gemiddeld 3,78%, dat is 0,38% minder dan de 4,16% in 2014.

Hielke van den Brink, directeur van PRN: “De afgelopen twee jaar is de vervuiling in het oudpapier licht afgenomen. We hopen op een trendbreuk na jarenlange toename van de vervuiling. Vooral voortdurende aandacht voor het goed scheiden van oudpapier blijft belangrijk. We vragen gemeenten om hun medewerking hierbij, bijvoorbeeld door onze scheidingswijzer te verspreiden.”

Van de site van PRN is de Factsheet met de resultaten en belangrijkste conclusies uit het vervuilingsonderzoek te downloaden, alsook het onderzoeksrapport dat hieraan ten grondslag ligt. 

 

 

http://www.prn.nl/nieuws/Minder-vervuiling-in-oudpapier

 

Gepubliceerd op:  21 december 2016 17248 x bekeken
Categorie:  Algemeen nieuws