Meer duidelijkheid over importrestricties na Chinees Partijcongres?

De gevolgen van de Chinese importrestricties voor oudpapier en kunststof worden steeds nijpender. Terwijl in Europa en de VS voorraden oplopen en prijzen dalen, is de oudpapierprijs in China de afgelopen weken meer dan verdubbeld wegens de grondstoftekorten. De Europese Commissie heeft haar steun toegezegd aan de Europese recyclingbranche. Tot na het Chinees Partijcongres dat 18 oktober start zal echter niks veranderen.

Eind september vond spoedberaad plaats tussen vertegenwoordigers van de Europese Commissie en die van recyclingorganisaties EuRIC en BIR. Het gesprek vond plaats met ambtenaren van DG Grow en DG Trade.

Gesproken werd over de Chinese importrestricties op oudpapier en kunststof en de economische en milieuhygiënische gevolgen van de Chinese ban.
De FNOI maakte deel uit van de delegatie van de Europese recyclingorganisatie EuRIC.

EuRIC en BIR hebben nogmaals benadrukt dat:

  • De recyclingorganisaties EuRIC en BIR het Chinese streven naar structurele verbetering van de kwaliteit van de geïmporteerde recyclingstromen volledig onderschrijven;
  • China jaarlijks 28 miljard kilo oudpapier als grondstof importeert;
  • Europa jaarlijks 9 miljard kilo meer oudpapier inzamelt dan de Europese papierindustrie als grondstof voor de productie van nieuw papier en karton kan inzetten;
  • Het stopzetten van de import door China zal leiden tot ernstige financiële gevolgen voor zowel Europese recyclingbranche als voor Europese gemeenten, omdat de oudpapierprijzen sterk zullen dalen;
  • Het recyclingpercentage voor oudpapier en karton in de EU dan zal kelderen;
  • Een maximum verontreiniging 0,3% voor huishoudelijk ingezameld oudpapier onmogelijk is, zelfs bij brongescheiden inzameling als in Nederland;
  • Aangesloten moet worden bij de internationaal erkende verontreinigingsnormen uit de Europese standaard voor de papierindustrie, EN643, van maximaal 1,5% productvreemde verontreiniging.


De vertegenwoordigers van de Commissie hebben toegezegd in alle geplande najaarsgesprekken met de Chinese overheden en AQSIQ de bezwaren en vragen van de Europese recyclingindustrie over te brengen. Benadrukt werd echter dat de echte druk op de Chinese overheid vanuit China zelf zal moeten komen. Vanuit de Chinese industrie. Niemand verwacht echter dat vóór afloop van het jaarlijkse Chinese Partijcongres eind oktober a.s. nog iets zal worden gewijzigd aan de huidige importrestricties.

Gepubliceerd op:  12 oktober 2017 16299 x bekeken
Categorie:  Algemeen nieuws