Nieuwe belemmeringen hoogwaardige recycling

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) wil nog meer inzicht in de definitieve bestemming en verwerking voor zowel afvalstromen die op basis van de groene lijst procedure voor de EVOA buiten de Europese Unie haar bestemming vinden.

In een brief die de Inspectie eind januari jl. naar een aantal exporteurs heeft gestuurd, geeft de Inspectie aan dat zij bij de uitvoer van groene lijst stoffen voor ‘voorlopige nuttige toepassing’ ook informatie over de definitieve eindbestemming op schrift willen zien. 
Bij de uitvoer van oudpapier voldoet het volgens de ILT niet meer om aan te geven: ‘verwerking in de papierindustrie’. Ook over de verwerkingsinrichting en de wijze waarop de definitieve recycling zal plaats plaatsvinden, zal nadere informatie moeten worden geleverd.

Paarse krokodil
Hiermee is in Nederland een nieuwe last aan de EVOA-administratie toegevoegd zonder toegevoegde waarde voor het milieu. In haar eerste reactie noemden FNOI en MRF deze plannen van de Inspectie dan ook de ‘nieuwe paarse krokodil’.
Oudpapier en metalen zijn hoogwaardige secundaire grondstoffen waar afnemers van vele tientallen tot vele duizenden Euro’s per ton voor betalen. Dit zijn afnemers binnen en buiten Europa. Voor dergelijke hoogwaardige grondstoffen waar hoge bedragen voor worden betaald, mag zonder toelichting reeds duidelijk zijn dat geëxporteerd oudpapier en karton zal worden ingezet ‘als grondstof voor de vervaardiging van nieuw papier en/of karton in een papierfabriek’.

Amendement EVOA van gelijke strekking
Inmiddels heeft het Europees Parlement eind april een voorstel voor tot wijziging van de EVOA Verordening goedgekeurd, die ditzelfde punt aansnijdt. 
In een goedgekeurd amendement krijgen Inspecties het recht, het bedrijf dat het EVOA-transport organiseert, op te dragen documentatie van de afnemer en uiteindelijke verwerker aan te leveren over de wijze van verwerking en, indien noodzakelijk, goedgekeurd door bevoegd gezag in het land van bestemming. Dit zal leiden tot een verdere administratieve lastenverzwaring voor recyclingbedrijven. Daarnaast zal de wijziging zorgen voor een nog groter ongelijk speelveld in de EU door het gebruik van de term ‘authorities (…) may require….’ en ‘… if necessary…’. Sommige lidstaten zullen immers bij voortduring nadere informatie eisen, ook bij export van hoogwaardige recyclingstromen (zie paarse krokodil), terwijl in andere landen zelfs bij twijfelachtige recyclingstromen niet om enige informatie zal worden gevraagd.

Van afval naar grondstof
De 8 recyclingorganisaties -waaronder de FNOI- die zijn aangesloten bij de Federatie Herwinning Grondstoffen (FHG) hebben partijen in de Tweede Kamer een reactie gezonden op het door Staatssecretaris Mansveld gelanceerde Programma ‘Van Afval naar Grondstof’ (VANG) ter voorbereiding van het AO op 18 juni a.s.. 
Eén van de programma punten in VANG is het wegnemen van wettelijke belemmeringen voor recycling. 
De FHG benadrukt dat de huidige tekst en interpretatie van de EVOA een onnodige belemmering vormen voor hoogwaardige recyclingstromen: ‘Zij staan ook de Nederlandse recyclingindustrie in de weg om een centrale spil in de Europese grondstoffenrotonde te worden..’ aldus de FHG.

 

Gepubliceerd op:   1 mei 2014 17754 x bekeken
Categorie:  Verenigingsnieuws