Nieuwjaarstoespraak FNOI voorzitter

‘Alleen hoogwaardige inzameling garandeert hoogwaardige recycling…’

De opkomst voor de FNOI Nieuwjaarsreceptie was groot op dinsdag 10 januari in Restaurant Zuiver, een prachtig gerenoveerde boerderij in Utrecht.
Men was niet alleen gekomen voor het overbrengen van gelukwensen, er waren ook interessante sprekers.

Gastspreker Arthur van Dijk, voorzitter van de branche-organisatie voor transport en logistiek TLN, gaf zijn visie op belangenbehartiging in de circulaire economie. Een helder en herkenbaar betoog over de noodzaak tot innovatie, transparantie en strategische samenwerking.

FNOI-voorzitter Gerard Nijssen blikte kort terug op het verstreken jaar en keek samen met de aanwezige leden vooruit naar de kansen en uitdagingen voor de papierrecyclingbranche in 2017.
Het tonnage ingezameld oudpapier zal in ieder geval niet veel groter worden. Toch is er geen materiaalstroom die meer circulair is te noemen dan papier.
Papier is een hernieuwbare grondstof en tevens hoogwaardig recyclebaar. Dat kunnen maar weinig andere recyclingstromen met droge ogen beweren.

Nederland wil gidsland zijn op het gebied van de Circulaire Economie. Dan is het essentieel dat wij ons in eerste instantie richten op de kwaliteit en afzetmogelijkheden van de ingezamelde stromen. Kwaliteit en afzet zijn belangrijker dan inzamelpercentages. We zamelen immers alleen maar in om hoogwaardig te kunnen recyclen, zo hield de FNOI-voorzitter zijn gehoor nog eens voor.
De FNOI pleit daarom al vele jaren voor brongescheiden inzameling. Alleen hoogwaardige inzameling garandeert hoogwaardige recycling.
Doel en middel lijken omgedraaid in het politieke denken. Daarom zijn gemengde inzameling en zelfs nascheiding bespreekbaar geworden voor de politiek. Ook voor stromen waarvan de herbruikbaarheid volledig afhankelijk is van bronscheiding.

Naast de FNOI benoemen gelukkig nu ook andere organisaties ‘kwaliteit en afzet’ als randvoorwaarden voor de Circulaire Economie.
De papier- en kartonketen heeft die boodschap als eerste uitgedragen, en zal dat blijven doen.
Zeker nu grote gemeenten die hun recyclingdoelstellingen niet halen nascheidingsinstallaties neerzetten en oudpapier niet van nascheiding willen uitsluiten.
Voorkomen moet worden dat ook in Nederland Engels/Ierse situaties ontstaan waar grote tonnages vervuild papier die niet voor recycling geschikt zijn toch op de markt worden gebracht met alle gevolgen van dien.

De FNOI blijft strijden voor de erkenning van oudpapier als grondstof: end-of-waste moet worden ingevoerd voor gezuiverd en gesorteerd papier. Daarnaast moeten de belemmeringen voor hoogwaardige recyclingstromen bij grensoverschrijdend transport nu eindelijk worden weggenomen.

De FNOI voorzitter sloot zijn betoog af met de constatering dat de FNOI weliswaar een kleine belangenorganisatie is, maar steeds meer een luisterend oor vindt bij beleidsmakers, toezicht en de politiek. Met de kwaliteitscertificeringen OPK en CA+ vormt de FNOI een serieuze partij met een serieuze boodschap over hoogwaardige recycling.
Samen met haar ketenpartners zal de FNOI die boodschap ook in 2017 met kracht blijven verkondigen.

 

  

Gepubliceerd op:  11 januari 2017 17668 x bekeken
Categorie:  Algemeen nieuws