Overdracht certificatie-activiteiten OPK en CA+

VPGI en FNOI hebben overeenstemming bereikt over beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst per 1 september 2015.

VPGI en FNOI hebben overeenstemming bereikt over beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst per 1 september 2015.

De samenwerkingsovereenkomst betreft de certificeringsactiviteiten voor de Erkenningsregeling OPK en de Certificeringsregeling Archief- en datavernietiging CA+ en de daarbij behorende activiteiten.

Per 1 september a.s. zullen deze activiteiten worden overgedragen aan certificerende instelling KIWA Nederland B.V. te Rijswijk. De FNOI heeft het vertrouwen dat hiermee de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening richting oudpapierbedrijven alsook archief- en datavernietigingsbedrijven optimaal zijn gediend.

VPGI heeft eerder dit jaar besloten haar certificatie-activiteiten op te splitsen en onder te brengen bij andere certificerende instellingen. Hierop heeft het FNOI-bestuur na gesprekken met diverse betrokken certificerende instellingen besloten om de certificatie-activiteiten voor OPK en CA+ onder te brengen bij KIWA. Een team van gespecialiseerde auditors zal voor de certificeringsaudits worden ingezet. Voormalig VPGI-auditor Rob Franken is onlangs in dienst getreden bij KIWA. Hiermee is ook de gewenste expertise over certificering en branche binnen de KIWA-organisatie gebracht.

VPGI zal nog t/m 31 augustus de geplande audits uitvoeren en corrigerende maatregelen opvolgen naar aanleiding van eerder uitgevoerde audits. Vanaf 1 september a.s. zal KIWA deze taken gaan uitvoeren.

Vanaf de maand augustus zullen medewerkers van KIWA met oudpapier ondernemingen en datavernietigingsbedrijven waarvan de einddatum voor het certificaat in zicht is, contact opnemen om een afspraak te maken voor de certificeringsaudit. 
Met KIWA is voor de overgang overeengekomen dat de certificatie-activiteiten tegen dezelfde condities zullen worden uitgevoerd als nu het geval is.

Meer informatie hierover via het FNOI secretariaat mail@fnoi.nl.

Als u voor de periode vanaf 1 september 2015 een afspraak voor een certificeringsaudit wil inplannen, of behoefte hebt aan meer informatie over onze nieuwe certificeringspartner, neem dan contact op met:


KIWA Nederland B.V.
Postbus 70 
2280 AB RIJSWIJK. 
Contactpersoon: Rob Franken (rob.franken@kiwa.nl) 
Tel: 06-57594674

Gepubliceerd op:  30 juli 2015 17330 x bekeken
Categorie:  Algemeen nieuws