Startersbijeenkomst WEEELABEX Certificering

Afgelopen maandag, 29 september, is de startersbijeenkomst WEEELABEX Certificering georganiseerd door de NVMP. Doel van de bijeenkomst was bedrijven die besloten hebben zich te certificeren en bedrijven die dat sterk overwegen, nader te informeren over het certificeringstraject. Er was zoveel animo voor de bijeenkomst dat NVMP vorige week besloot na de sluiting van de inschrijvingstermijn geen verdere inschrijvingen te accepteren. De vergaderzaal in het Postillion Hotel in Bunnik zat dan ook goed vol. De NVMP is verzocht een tweede bijeenkomst te organiseren voor de bedrijven waar geen plek voor was. Bij de bijeenkomst waren 39 ondernemingen vertegenwoordigd, waarvan 7 reeds bezig zijn met certificering.

Julie-Ann Adams, lead auditor bij Really Green Credentials gaf een uitgebreide presentatie over de stappen die ondernemingen moeten zetten in het certificeringsproces. Vooral het hebben van de juiste milieuvergunning is belangrijk bij het aanvragen van de WEEELABEX certificering. Voor het halen van de certificering is niet alleen van belang hoe goed de bedrijfslocatie georganiseerd is, maar ook hoe goed de verdere verwerking bij afnemers is (down-stream monitoring). Tijdens de audit geeft vooral het rondje over de werf de doorslag voor Julie-Ann, 60% van de punten in de checklist hebben daar betrekking op. Een uitgebreide batch-test, waar de kwaliteit van het verwerkingsproces wordt getest, dient eens per 2 jaar te worden uitgevoerd.

Er is inmiddels één Nederlandse onderneming gecertificeerd: Coolrec. Wilfried Dries van Coolrec presenteerde over hun ervaringen met WEEELABEX. 70% van de punten in de WEEELABEX checklist worden volgens hem afgedekt door ISO 9001 en 14001 certificeringen. De certificering kost tussen de €6000.- en €10.000 per productlijn, hier komen interne kosten nog bij. Coolrec heeft 3 FTE’s voor het borgen van het verwerkingsproces.

De middag werd afgesloten door Ben Tieman die inmiddels als adviseur betrokken is bij het certificeringsproces van twee kleine recyclingondernemingen. Zijn belangrijkste advies aan de aanwezigen is om de demontage van WEEE op te zetten als een productiebedrijf, met registratie en monitoring in de kern van het bedrijfsproces. Het MRF-Keurmerk dekt volgens hem al veel van de eisen van WEEELABEX af.

Tijdens de vragenronde werden veel vragen gesteld over onduidelijkheden en ogenschijnlijke tegenstellingen in de regeling. Waar nodig zullen punten waar vragen over zijn verduidelijkt worden in het “97 antwoorden” document op de NVMP en MRF websites. Alle presentaties van de startersbijeenkomst zijn toegevoegd aan deze FNOI E-nieuwsbrief maar zijn ook op de websites van NVMP en MRF terug te vinden: www.mrf.nl/weeelabex en www.nvmp.nl/weeelabex.

Wat nu?

Recyclingondernemingen nemen hoe dan ook zelf het besluit of zij zich willen laten certificeren op basis van de WEEELABEX norm. De FNOI blijft zich er samen met de MRF voor inzetten om alle onduidelijkheden en vragen over de regelgeving en de WEEELABEX certificeringsregeling op te helderen. Ook blijft de FNOI van mening dat NVMP en het Ministerie een belangrijke verantwoordelijkheid dragen in het wegnemen van de belemmeringen en onduidelijkheden die er nog altijd zijn voor bedrijven en Nederlandse Certificerende Instellingen. Zodra er nieuwe informatie beschikbaar komt zal de FNOI haar leden informeren.

Gepubliceerd op:   2 oktober 2014 18031 x bekeken
Categorie:  Leden nieuws